La Policia Local de Dénia

Pla estratègic 2011-2013

Pla estratègic 2011-2013

La redacció del present Pla Estratègic de Evolució del Cos de Policia Local de l'Ajuntament De Dénia s'elabora com a continuació del Primer Pla del 2008 al 2010.

El projecte de renovació del Cos de Policia Local De l'Ajuntament de Dénia té una programació De cinc anys, com a mínim, de manera que este Segon Pla dirigirà les línies cap a unes primeres Conclusions, que ja poden albirar-se positives. Este projecte que ací es plasma per escrit, hi ha Sigut, és i continuarà sent un repte perquè de veritat Pretén ser desenrotllat a Dénia i així veure reflectida La gestió i direcció del Cap de Policia. D'entre Els objectius del PLeD m'agradaria destacar a més De l'aplicació pràctica, estructura, i propostes de Millora, LA INNOVACIÓ. No està tot inventat, hi ha Que continuar posant en marxa nous projectes, no Cal abusar del "copiar i pegar" d'altres Policies O organitzacions. Per a això, l'esforç dels Caps De Policia ha de ser constant en el seu autoaprenentatge, Reciclatge, i perfeccionament.

Finalment, apuntar que este Pla té un xicotet Component de memòria i un altre de previsió de Futur. Es fa imprescindible veure el que complix i el inclumplido per a tornar a donar un "espenta" a alguns Projectes, a més d'uns altres de nous que afloraran en Els pròxims anys, que aniran especialment dirigits a millores tècniques i tecnològiques, i la seua correlativa formació als efectius del Cos policial.

Pla estratègic 2011-2013
imprimir