La Policia Local de Dénia

Pla estratègic 2008-2010

Pla estratègic 2008-2010

Ens trobem en un moment històric de canvi. Les formes actuals d'activitat policial, de persecució penal, d'imposició de condemnes (justícia expressiva), perseguixen nous objectius i es basen en noves formes de coneixement, allunyat de les ortodòxies de principis del segle XX. Açò ha causat desconcert entre els operadors i estudiosos de la material (Policia, Dret penal, sociologia, ...). La Policia Local ha experimentat nombrosos canvis especialment destacables les dates de 1978 (Constitució Espanyola) i 1986 (Llei Orgànica 2/1986). Molts professionals han treballat perquè prosperara la Policia Local, alguns s'han aconseguit, altres no (estatut nacional p.e.). Deixem arrere missions de la Policia Local com ara “apartar dels llocs comuns tot el que podria tornar-la poc segura, incòmoda i malsana” fins a arribar a les modernes concepcions de servici públic de la seguretat en un Estat democràtic.

És indiscutible la necessitat un Pla Estratègic com a instrument que garantisca una trajectòria adequada a les noves exigències de la societat dianense, societat local dins d'uns moviments globals molt més amplis, com la societat de la informació, els moviments migratoris mundials, el medi ambient, etc.

El present pla estratègic és el document en què queda reflectida l'estratègia a seguir pel Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Dénia en els pròxims dos anys (2008-2010), i els seus objectius en eixos terminis.

S'afigen una sèrie de plans operatius, les fitxes de la qual resum els responsables, objectius i terminis per a idees concretes.

Amb tot això es pretén aconseguir el que es ve a denominar "consistència estratègica". D'acord amb Arieu (2007), "hi ha consistència estratègica quan les accions d'una organització són coherents amb les expectatives de la Direcció, i estes al seu torn ho són amb el mercat i el seu entorn".

El que caracteritza al pensament estratègic és, en definitiva, donar resposta a preguntes com: com fer millor el que fem?, estem fent el que hem de fer per a millorar la situació en què ens trobem?

Per a respondre a qüestions d'esta índole, resulta necessari aprofundir en les tendències que estan conduint al canvi de les Policies Locals, i la de Dénia en particular, sent sensibles als condicionants de l'entorn intern i extern de Dénia; plantejant-se obertament com afecten l'organització sent, al seu torn, creatius i imaginatius a l'hora de desenvolupar respostes efectives per a aprofitar les transformacions detectades a partir dels propis recursos.

La missió del PLeD és fomentar, promoure i liderar la cooperació entre els seus membres per a millorar la qualitat global dels servicis als seus usuaris/clients, com a contribució essencial a l'increment de la qualitat i competitivitat de la nostra Policia Local, a nivell individual i col·lectiu.

Amb la intenció d'aclarir la visió de futur, fins ara inexistent des del punt de vista estratègic i de previsió, es delimiten les quatre grans àrees d'actuació entorn de les que s'aglutinen els objectius estratègics:

  • Implementació de les noves tecnologies en el treball policial.
  • Formació contínua i específica dels efectius policials.
  • Gestió estratègica i sistema de qualitat en l'organització del Cos
  • Millora de la seguretat local en tots els seus sentits: planificació i percepció, especialment.
Pla estratègic 2008-2010
imprimir