La Policia Local de Dénia

Uniformitat

Per exigències de la normativa europea (UNE EN-471) de l’any 2004 “Roba de senyalització d’alta visibilitat per a ús professional” els Cossos de Policia Local passen a vestir nous teixits amb retrorreflectant i fluorescent (0,20 m2 i 0,80 m2, respectivament). És la normativa valenciana de 2005 la que incorpora totes este novetats:

Uniformitat
Polo mànega llarga
Polo mànega larga
Polo mànega curta
Polo mànega curta
Pantalons
Pantalons
Gorres
Gorres
imprimir