• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Viure a Dénia

Directori per categories

Departament municipal
Control Urbanistic i Serveis Generals
 Control Urbanistic i Serveis Generals

En les oficines de l'Àrea d'Urbanisme i dins del Servei de Llicències, els ciutadans poden tramitar sol·licituds de llicències urbanístiques (d'obra major, d'adquisició d'excedents d'aprofitament urbanístic i cessions dotacionals relacionades amb llicències d'obra major, d'obra menor, de parcel·lació, d'ocupació, d'activitats), d'informes i certificats urbanístics, d'ocupació de via pública, presentar denúncies urbanístiques i d'activitats, consultar expedients en els termes legalment establerts, efectuar consultes de caràcter urbanístic i abonar i obtenir cartes de pagament de taxes i impostos relacionats amb aquestes sol·licituds.

Resulta d'interès per als ciutadans assenyalar que les llicències d'obra menor de tramitació simplificada (en règim de posada en coneixement i comunicació prèvia), només podran ser presentades en el Registre auxiliar de l'Àrea d'Urbanisme, per a la seva revisió pels Tècnics Municipals, de manera que els terminis de revisió i inici de les obres només començaran a computar-se des de la seva presentació en aquest Registre, de conformitat amb l'Ordenança de Llicències vigent.

TELÈFONS D'ATENCIÓ, PER MATÈRIES:
Llicencies obra major: 96 6467052
Llicències obra menor i Informes i certificats urbanístics: 96 6467058
Llicències d'Ocupació: 96 642 41 43 Extensió 2041
Llicències de parcel·lació, Aprofitament urbanístic i Cessions dotacionals (relacionats amb llicències): 96 646 70 52
Disciplina Urbanística i Denúncies: 96 6467051
Llicencies Activitat i Disciplina Activitats: 96 6467062
Relacions amb particulars: 96 6467054
Ocupació de Via Pública: 96 646 7057

Dirección:
Ronda Muralles, 42; (Antic Institut F.P.)
03700 Dénia (Alicante)
Situar en plànol

Horario:
General:
Dilluns a divendres de 9 a 14 hrs.

Visita amb els Tècnics Municipals:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 12 a 14 hrs, sense cita prèvia.

Revisió tècnica i presentació d'Obres menors subjectes a tramitació simplificada (comunicació prèvia i posada en coneixement)
Tots els dies de 12 a 14 hrs, sense cita prèvia.

Teléfono:
96 642 41 43

Fax:
96 643 08 35

Web: http://www.denia.es