• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Participació Ciutadana

Parla amb l'alcalde

Oferix un contacte amb l'Alcalde d'una forma directa i personalitzada

Per favor, òmpliga el formulari següent (omplint com a mínim els camp DNI i Nom) i indique la consulta que desitja realitzar. Una vegada rebuda la seua consulta se li contestarà el més ràpidament possible, i en cas necessari serà transferida la seua consulta al departament corresponent.

DADES PERSONALSFORMA DE RESPOSTA
Telèfon     Email     Sense resposta
INFORMACIÓ SOL·LICITADA
CODI DE SEGURETAT

Escriu el codi

Camps obligatoris
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les Dades personals contingudes en el present formulari són arreplegats davall el consentiment de l'afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d'Informació de l'Ajuntament de Dénia. L'ús de tals dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supòsits previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través dels servicis de l'Ajuntament de Dénia.

Adreça:
Edificio Les Portelles, (Pare Pere, 17)

Telèfon:
965780100 ext. 2204

Fax:
965786558

e-mail:
pciutadana@ayto-denia.es

Més info..