• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Viure a Dénia

Telèfons d'interés

Relació de telèfons d'urgència
Telèfon de emergències 112
Ajuntament 96 578 01 00
Aqualia (incidències claveguram) 902 136 013
Bombers (Urgències) 085
Centre de salut (Urgències) 96 642 43 25
Comissaria de Policía 091
Creu roja 96 578 13 58
Guàrdía Civil 96 578 00 36
Iberdrola 901 202 020
Policía Local 092
Salvament Marítim 900 202 202

Altres telèfons d'interés
Bombers 96 578 11 85
Càmara de comerç d'Alacant - Deleg. Dénia 96 642 36 00
Centre d'Ajuda a la dona 900 580 888
Centre d'Ajuda al menor 900 100 003
Centre de salut 96 642 82 50
Correus 96 578 15 33
Hospital Dénia "Marina Salud" 96 642 90 00
Hospital La Pedrera 96 557 97 00
Incidències TDT 902 502 222
Oficina de turisme 96 642 23 67
902 114 162
OMIC - Informació al Consumidor 96 578 79 40
Oficina d'Ajuda al Vícitima del Delicte 96 642 83 19
Oficina Prop de la Generalitat Valenciana 012
SUMA 96 529 20 00
Taxis - Radio Taxi Denia 96 642 44 44
Taxis Agrupación Taxis Denia 96 578 65 65
96 689 68 27