• RSS Ajuntament
 • YouTube
 • "Twitter
 • Facebook

Subvencions

EMPUJU/EMCUJU 2017

El Servef concedeix a l'Ajuntament de Denia una subvenció per import de 56.341,04 € destinada a la contractació temporal a jornada completa de sis persones joves (EMPUJUS: 1 peó de jardineria i 2 tècnics informàtics, EMCUJUS; 1 treballador/a social, 1 monitor/a esportiu i 1 tècnic al mig ambient) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquests programes (EMPUJU/EMCUJU) estan englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana. La durada d'aquest contracte és de 7 mesos, i estaran destinats a realitzar diferents funcions com són:

 • Manteniment dels jardins dels col·legis públics de Dénia.
 • Cursos d'Alfabetització digital per a la ciutadania i tallers per a realitzar tràmits en la e-Administració, concretament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia.
 • Pràctiques en el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
 • Pràctiques en el departament d'Esports de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
 • Pràctiques en el departament de Medi ambient de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.

L'objectiu és donar la primera oportunitat de treball als joves en ajuntaments, diputacions i mancomunitats, amb tres objectius principals: millorar l'ocupació, facilitar l'adquisició d'experiència laboral i reivindicar la formació que té aquest sector de la població especialment maltractat per la crisi econòmica..

Aquesta contractació està cofinançada pel Fondo Social Europeu (FSE).

EMCORD 2017

CREAMA-Dénia, aconsegueix una subvenció del Servef perquè l'Ajuntament de Dénia contracte a Persones parades de llarga durada.

L'Ajuntament de Dénia, ha sigut beneficiari d'una subvenció del Programa EMCORD 2017 del Servef. Aquesta subvenció ha sigut gestionada per CREAMA-Dénia i està cofinançada pel Fondo Social Europeu.

El EMCORD, està dirigit a la contractació de persones parades de llarga durada (més de 12 mesos en l'atur), que es troben inscrites en el Servef. Només poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

La quantia subvencionada ascendeix a un total de 24.358,19 €, que servirà per a sufragar els costos salarials i de seguretat social del personal contractat, a jornada completa durant 6 mesos de durada.

Concretament, es creen dos llocs de treball: un d'Oficial de primera i un altre de peó.

Aquestes dues persones, estaran adscrites al departament de Parcs i Jardins, ja que va ser est el departament el que va detectar aqueixa necessitat i per al qual es va sol·licitar l'ajuda.

Les funcions seran:

 • Realització de muretes perimetrals.
 • Arranjament de sureres i arquetes defectuoses.
 • Realització de treballs de maçoneria en el jardí públic Torrequemada.