• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Subvencions

EMPUJU/EMCUJU 2018

El Servef concedeix a l'Ajuntament de Denia una subvenció per import de 65.852,64 € destinada a la contractació temporal a jornada completa de quatre persones joves (EMCUJUS; 1 Treballadora social, 1 Graduada en Història , 1 Tècnica en Turisme i 1 Tècnica en Informàtica ) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquests programes (EMCUJU) estan englobats en el projecte Avalem Joves Plus de la Generalitat Valenciana. La durada d'aquest contracte és de 12 mesos, i estaran destinats a realitzar diferents funcions com són:

  • Cursos d'Alfabetització digital per a la ciutadania i tallers per a realitzar tràmits en la e-Administració, concretament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia.
  • Pràctiques en el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
  • Pràctiques en el departament de Turisme de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.
  • Pràctiques en l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Dénia, realitzant les funcions que allí se li assignen, supervisades per personal tècnic de l'Ajuntament.

L'objectiu és donar la primera oportunitat de treball als joves en ajuntaments, diputacions i mancomunitats, amb tres objectius principals: millorar l'ocupació, facilitar l'adquisició d'experiència laboral i reivindicar la formació que té aquest sector de la població especialment maltractat per la crisi econòmica.

Aquesta contractació està cofinançada pel Fondo Social Europeu (FSE).