• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

El 15 de març entra en vigor la norma d'aparcament exclusiu per a residents amb targeta en el barri de les Roques

10/03/2017

A partir del 15 de març es farà efectiva la prohibició d'aparcar en els carrers del barri del les Roques excepte para els residents amb targeta, que podran fer-ho en alguns carrers habilitats. Aquests vials són Benicadim, plaça de Benisadeví, Beniarmut, Beniomer, Beniatlà, l'avinguda del Cid, carrer de la Santíssima Trinitat, carrer del Guant, un tram de Sant Vicent de la Roqueta i de Sant Pasqual, el primer tram del carrer de l’Olivera i el tram elevat del carrer del Foramur. El total de places disponibles per a l'estacionament de residents en aquests carrers supera les 160.

D'altra banda, els residents que hagen sol•licitat la targeta d'aparcament, que a data de hui són més de 60 persones, poden passar ja pel Registre General d'Entrada de l'ajuntament a retirar-les, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores. La taxa d'expedició de la targeta, segons les ordenances fiscals, és de 14 euros anuals, que l'interessat abonarà, obligatòriament amb targeta bancària, en el caixer de l'Oficina d'Atenció al Públic en el moment d'arreplegar-la.

Els qui encara no hagen sol•licitat la seua targeta d'aparcament de resident poden fer-ho en les dependències de la Direcció de la Policia Local de Dénia situades en el polígon industrial.

Altres noticies
imprimir