• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

El pressupost municipal de 2016 es liquida amb 7,5 milions d'euros de superàvit

13/03/2017

El regidor d'Hisenda, Paco Roselló, acompanyat pel vicealcalde, Rafa Carrió, ha presentat la liquidació del pressupost municipal de 2016, que llança un resultat positiu de 7.560.000 euros. Així mateix, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha sigut de 8.030.000 euros, la qual cosa deixa a l'ajuntament la xifra de 470.000 euros de lliure disposició que es destinaran, segons ha indicat Roselló, a diferents despeses en el pressupost de 2017, encara no aprovat.

El regidor d'Hisenda ha destacat que amb aquests resultats “estem complint el pla econòmic financer marcat per a les anualitats 2016-2017 i del que esperem eixir en 2018”.

L'objectiu del govern local és destinar aproximadament la meitat del superàvit de 2016 –entre 3 i 3,5 milions d'euros- a cancel•lar en 2017 part del deute del pla d'ajust per al pagament a proveïdors que va començar en 2012 i que actualment ascendeix a 6.300.000 euros. En 2018 es preveu liquidar la resta i eixir del pla.

El deute bancari de l'ajuntament en finalitzar l'exercici de 2016 ha descendit en més de 3 milions d'euros respecte a 2015, situant-se en 25.600.000 euros.

Del balanç de l’any passat, Paco Roselló ha destacat el descens de partides importants de la despesa “com a resultat de la nostra política de contenció i disminució de despeses”. En el Capítol 2, despeses en béns corrents i serveis, el pressupost previst era de 21.512.000 euros, dels quals s'han executat 18.779.000 euros, és a dir, que l'estalvi respecte al pressupost inicial ha sigut de quasi el 13%. Com a exemple, l'edil ha esmentat un estalvi de 300.000 euros en despeses d'energia elèctrica.

Una altra baixada “significativa”, propera al 30%, s'ha produït en el capítol de despeses financeres, previstes inicialment en 1,2 milions d'euros i que han sigut al final de l'exercici de 845.500 euros. Això és conseqüència, ha matisat Roselló, de la baixada dels tipus d'interès, d'una banda, i la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors i a bancs.

En el capítol d'ingressos, destaca l'increment en la recaptació de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO), que ha ascendit a 1.061.000 euros, “quasi el doble del pressupostat”.

Tant Roselló com el vicealcalde, Rafa Carrió, han coincidit a assenyalar que amb el control exhaustiu dels comptes que està duent a terme l’Ajuntament de Dénia “els números estan eixint en positiu, aconseguint estalvi sense pujar els impostos” mentre es compleixen els objectius de disminuir la despesa corrent, les despeses financeres i el deute amb bancs i proveïdors.

Altres noticies
imprimir