• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Dénia rep 51.471 euros en subvencions de la Diputació d'Alacant per a actuacions en matèria d'igualtat i serveis socials

08/09/2017

La Diputació d'Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Dénia diverses subvencions en matèria d'igualtat i serveis socials per a l'anualitat 2017. L'import total d'aquestes ajudes ascendeix a 51.471,74 euros.

De manera desglossada, en matèria de serveis socials s'ha obtingut una subvenció de 22.993 euros per a programes d'ajudes d'emergència social i una altra de 20.118 euros per al Servei d'Ajuda a domicili.

El projecte d'oci en la platja per a persones amb diversitat funcional, desenvolupat en els mesos de juliol i agost en la platja del Raset, ha rebut 3.256 euros de subvenció de la institució provincial. Així mateix, l'ajuntament ha percebut una ajuda de 2.372 euros per a l'adquisició d'equipament per a la residència municipal d'ancians de Santa Llúcia.

En matèria d'igualtat, la Diputació d'Alacant ha atorgat una subvenció de 1.220,97 euros per al disseny, impressió i edició del III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes 2016/2020 i una altra de 1.502,77 euros en el marc de les subvencions amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere destinada al desenvolupament del projecte “La perruca de Luca”, que pretén impulsar programes de coeducació en els centres de Dénia. Aquest projecte es realitza amb l'alumnat de 4 anys de tots els col•legis de la ciutat amb la finalitat de fomentar la transversalitat de gènere.

Altres noticies
imprimir