• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

L'ajuntament realitza modificacions de millora en els projectes de reurbanització dels carrers de ant Francesc i Sandunga

10/11/2017

Igual que va ocórrer amb el projecte de reurbanització del camí del Cementeri, en el tram de l'avinguda de Ramón Ortega a Madrigueres, l’Ajuntament de Dénia ha hagut d'introduir canvis i reajustaments en els projectes inicials d'altres dues actuacions incloses en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla PIP, anterior Pla Confiança) que finança la Generalitat. Així ho ha explicat hui la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, en la seua compareixença per a informar sobre l'estat de cadascuna de les quinze obres del Pla PIP previstes en el municipi.

En el cas de la reurbanització del camí del Cementeri, ja conclosa, el projecte es va haver de modificar a l'hora de l’execució “per a millorar-lo, ja que en principi no tenia destinada una partida per a pluvials”. D'igual manera, l'ajuntament ha decidit introduir modificacions en el projecte de reurbanització del carrer de Sant Francesc, que dóna accés al castell, “per a ajustar-lo a la realitat i avançar-nos a possibles problemes futurs”. Aquests canvis passen per la substitució de l'empedrat previst inicialment per asfalt imprés, “que té una aparença similar, un millor manteniment i més durabilitat que la llamborda”, ha matisat Ripoll. Aquestes obres, el pressupost de les quals ascendeix a 367.731,84 euros, tenen un termini d'execució de quatre mesos i està previst que comencen al gener o febrer de 2018.

Ripoll ha afegit que els treballs es realitzaran de manera coordinada amb una altra actuació del Pla PIP, la de millores en la il•luminació i senyalització del castell. A la fi d'aquest mes se signarà l'acta d'inici dels treballs, que començaran aclarint la massa forestal del recinte per motius de seguretat contra incendis i per a millorar les condicions visuals del monument.

Un altre dels projectes que han requerit modificacions per a solucionar alguns problemes detectats en les cales és el de reurbanització del carrer de Sandunga. En aquestes cales, realitzades a principis d'octubre, es va veure la necessitat de millorar els pluvials de vial i retirar les canonades d'amiant que recorren el subsòl, un treball no contemplat en el projecte original però que és necessari per a poder col•locar les noves conduccions. Aquesta retirada de canonades d'amiant requereix d'uns permisos especials i un tractament específic per a l'eliminació del residu que incrementa bastant els costos. Per açò hi ha hagut que reajustar el pressupost, “retirant algunes partides per a incorporar aquestes noves”.

Obres en marxa

Entre les obres del Pla PIP que ja es troben en marxa figuren la nova estació provisional d'autobusos (finalització prevista: desembre 2017-gener 2018) i la rehabilitació de l'antiga llotja, en la qual actualment es treballa per a reforçar la fonamentació, “un treball pràcticament manual, molt minuciós i fonamental per a l'èxit de la rehabilitació, en el qual és necessari invertir més temps i que ens portarà a ajustar el termini d'execució de les obres”.

Pendents d'execució

A més de les ja esmentades obres de millores en el castell i de reurbanització dels carrers de Sandunga i Sant Francesc, estan pendents d'execució altres projectes com el de la rotonda de l'encreuament del carrer de Diana i l'avinguda de Joan Fuster, única obra licitada per l'ajuntament i que començarà a la fi de novembre, el nou enllumenat del pavelló esportiu de Joan Fuster i l'enllumenat de l'avinguda de Joan Fuster, des del carrer de Diana fins al camí del Pou de la Muntanya, que començaran al desembre 2017 o gener del pròxim any. També s'espera obtenir en breu l'autorització de la conselleria per a reiniciar el pla de reasfaltat de carrers en mal estat, executat només a la meitat, que permetrà condicionar l'avinguda d'Alacant, avinguda del Montgó, plaça de Jaume I i els carrers de Lepanto, Sertorio, Xàbia, Atzúvia i Independència.

Pendents d'altres tràmits administratius, i amb la previsió de començar en 2018, queden els projectes de reurbanització del carrer de la Mar i del carrer de Colón.

Finalment, es troben encara en fase de licitació la reurbanització de la plaça de l’Arxiduc Carles i la rehabilitació de la casa de la Marquesa Valero de Palma.

Altres noticies
imprimir