• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia inicia les obres que convertiran l'avinguda de Joan Fuster en la ronda sud de la ciutat

La primera de les actuacions previstes és la construcció d'una rotonda en la intersecció amb el carrer de Diana, que ha començat aquesta setmana

04/12/2017

Les obres de la rotonda de l'avinguda de Joan Fuster en la intersecció amb elcarrer de Diana, primera de les actuacions previstes per l'equip de govern pera “canviar radicalment la configuració de l'avinguda de Joan Fuster iconvertir-la en la futura ronda sud”, han començat aquesta setmana amb l'apilamentde materials, segons ha anunciat la regidora de Territori i Qualitat Urbana,Maria Josep Ripoll.

Les obres seran finançades amb càrrec al Pla d'Inversió Productiva en Municipisde la Generalitat Valenciana i han sigut adjudicades a l'empresa Pavasal perimport de 183.000 euros. El termini d'execució dels treballs és de tres mesosi, segons ha explicat la regidora Ripoll, s'ha decidit dur-los a terme durantaquests mesos d'hivern per ser els de menor afluència de visitants a la ciutat.Amb tot, Ripoll és conscient de les molèsties que les obres poden ocasionar ala població i sol·licita la paciència i col·laboració de tots per a poderportar avant “un canvi important, que ens acosta a una Dénia del segle XXI, ambuna autèntica ronda sud”.

A partir del dilluns 11 de desembre i mentre duren les obres, es produiran canvisen la circulació de l'avinguda de Joan Fuster, entre el camí Pou de la Muntanyai el camí dels Lladres, i en alguns carrers adjacents.

En el tram esmentat, s'establirà un únic sentit a cada costat de la via, i no dos,com ocorre fins ara. En el costat nord de l'avinguda, el més pròxim al Montgó,només es podrà circular en sentit al port i al mar, mentre que en el costatcontrari, els cotxes circularan únicament en sentit a la Pedrera. Enl'encreuament de Joan Fuster amb Diana es regularà provisionalment el tràficmitjançant la construcció de dues xicotetes rotondes. Totes aquestesmodificacions s'evidenciaran amb senyalització provisional vertical ihoritzontal. A més, segons ha indicat Ripoll, en moments puntuals es tallarà eltrànsit en el carrer de Diana per a poder dur a terme les obres.

El regidor de Governació, Javier Scotto, ha recomanat a la ciutadania estaratenta als canals oficials de la Policia Local i de l’Ajuntament de Dénia per aestar al tant de les novetats durant els mesos que duren les obres.

Scotto ha recordat que es tracta d'una actuació “molt reivindicada, per totsels problemes de seguretat que origina l'encreuament tal com està actualment”.El regidor ha demanat que es tinga en compte la necessitat d'escometre-la idemana a la població “que assumisca l'inconvenient” que puguen ocasionar-li lesobres.

Aquesta primera actuació en l'avinguda de Joan Fuster es completarà amb altrescom l'obertura de la corba de les vies, a l'altura del carrer del PintorLlorens, un projecte actualment en fase de redacció que està previst executardurant 2018. Així mateix, es preveu traslladar l'actual rotonda de laintersecció amb l'avinguda de Joan Chabàs a l'altura de la mitjana de JoanFuster, per on discorre la via del tren, alineant-la amb la resta. Laconstrucció d'una rotonda que regule el trànsit en l'encreuament de Joan Fusteramb el carrer de Manuel Lattur és un altre dels projectes de l'actual governper a ordenar el vial.

Canvis en el Mercat Municipal

D'altra banda, Javier Scotto, responsable també de l'àrea de Mercats, harecordat que hui han començat les obres de redistribució interior del Mercat Muncipal,que es perllongaran durant dues setmanes i el pressupost de les quals ascendeixa 28.250 euros.

L'actuació consistirà, d'una banda, a distribuir els comptadors en dues zonesdel recinte, per a adaptar-lo a la normativa. Uns es col·locaran en la zonad'oficines, deixant un xicotet espai per a funcions de magatzem i la restas'allotjarà en la zona del peix, en un espai actualment buit i inutilitzat, ques’aïllarà amb un envà per a separar-lo dels llocs de venda de gènere.

Aquesta compartimentació de la zona del peix va a permetre redistribuir l'espaii habilitar nous llocs de venda, “potser una o dues parades més”. A més de lacreació de les noves parades, el regidor projecta per al pròxim any renovar elrevestiment de la zona amb rajoleria.Altres noticies
imprimir