• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia sol·licita una subvenció a l’IVACE per a instal·lar hidrants, enllumenat públic i senyalització en el polígon industrial

 Àrea de l´actuació
Àrea de l'actuació
El pressupost de l'actuació ascendeix a 296.559,37 euros

13/04/2018

Tal com va aprovar per unanimitat el ple de la Corporació el mes de març, passat, l’Ajuntament de Dénia ha sol•licitat participar en la convocatòria d'ajudes per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics convocada per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial). L'ajuntament sol•licita finançament per a dur a terme el projecte de millores de la xarxa d'aigua potable per a la instal•lació d’hidrants, l'enllumenat públic i la senyalització en el polígon industrial de Madrigueres, per un import de 296.559,37 euros. L'objectiu de l'actuació, ha assenyalat la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, és millorar la seguretat de les empreses instal•lades i la circulació dels vianants i vehicles en la zona.

Ripoll considera prioritari dotar al polígon d'una xarxa d’hidrants contra incendis, actualment inexistent. Aquests hidrants s'instal•laran en zones de fàcil accés i es distribuiran de manera que la distància màxima des de qualsevol punt de façana a nivell de rasant siga de 100 metres. Així mateix es millorarà el subministrament d'aigua, bruta i potable, augmentant el cabal i la pressió actuals. Per a açò es projecta la instal•lació de nous trams de canonada de fosa dúctil que puga mallar la xarxa existent.

Finalment, el projecte contempla la col•locació de senyalització horitzontal i vertical adequada a la realitat del polígon, de manera que queden ben definides les zones de circulació i les zones de pas de vianants, evitant així zones de conflicte.

El polígon industrial de Dénia ocupa una superfície de 54,68 hectàrees i porta 45 anys en funcionament. En l'actualitat presenta un 81% d'ocupació, amb 149 empreses que hi desenvolupen la seua activitat.

Altres noticies
imprimir