• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia liquida el pressupost de 2017 amb un superàvit de 8,7 milions d'euros

16/04/2018

La liquidació del pressupost municipal de 2017 llança un saldo positiu de 8,7 milions euros, segons ha anunciat el regidor d'Hisenda, Paco Roselló. L'edil ha afegit que una part d'aquest superàvit, en concret 2,8 milions d'euros, es destinaran al pagament de factures pendents i altres 5,5 milions d'euros a l'amortització de préstecs. Els prop de 400.000 euros restants es consignaran a inversions financerament sostenibles que el govern municipal anunciarà en breu.

Així mateix, la liquidació dels comptes de l’any passat deixa un romanent de tresoreria positiu que ascendeix a 10.392.208,47 euros.

Paco Roselló ha indicat que la consecució d'aquests bons resultats respon, entre altres qüestions, al fet que la despesa corrent de l'exercici ha sigut un 10% menor que el previst inicialment. Per exemple, la despesa de llum es va pressupostar al principi en 1.270.000 euros i, tancat l'any pressupostari, ha sigut d'1.084.000 euros. Igual ha succeït amb la despesa en enviaments postals, que es preveia en 90.000 euros i ha sigut de 78.000 euros. Així mateix, les despeses financeres han sigut un 13% inferiors al que es va pressupostar inicialment.

D'altra banda, la recaptació d'impostos indirectes ha augmentat un 137%. En concepte d’ICIO es van pressupostar inicialment 600.000 euros i finalment s'han recaptat 1.435.000 euros. El mateix que amb les llicències d'obra, amb una previsió inicial d'ingressos de 600.000 euros i una recaptació final d'1.200.000 euros.

L'edil d'Hisenda presentarà la liquidació del pressupost municipal de 2017 als grups municipals en la comissió informativa prevista per a divendres que ve.

Altres noticies
imprimir