• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Dénia Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia presenta el pla d'acció ‘Dénia&Marina Alta #Tastinglife’, la seua aposta per a reconstruir un sistema agroalimentari local i sostenible en la comarca

23/04/2018

El pla d'acció Dénia&Marina Alta #Tastinglife que desenvoluparà els objectius del projecte Dénia Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia s'ha presentat hui en el CdT Marina Alta de Dénia amb la participació del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, l'alcalde, Vicent Grimalt, i els responsables tècnics del document, Floren Terrades i Vicent Martín, de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat.

Les actuacions arreplegades en el pla d'acció Dénia&Marina Alta #Tastinglife són resultat del diagnòstic elaborat amb les aportacions de tots els sectors implicats i coordinat també per l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de l’Ajuntament de Dénia. En la seua elaboració s'ha partit d'una divisió per àrees temàtiques i s'ha recorregut a tècniques de recerca qualitatives com tallers, panell d'experts o entrevistes personals. Fruit d'aquest estudi “sabem què territori gastronòmic tenim en la comarca, què volen i què necessiten els seus protagonistes, on està la fortalesa i on la feblesa”, ha afirmat l'alcalde, Vicent Grimalt, qui ha afegit que el diagnòstic “dissenya un full de ruta, que no dubte a qualificar d'estratègic, per a l'economia de la nostra comarca”.

En l'àrea de producció agroalimentària, el diagnòstic reflecteix que el mapa agrícola de la Marina Alta està format, majoritàriament, per cítrics (un 48% del cultiu total), vinya, olivera, ametler i a penes un 1% d'hortalisses. L'estructura de la terra és principalment el minifundi, “una feblesa i un valor alhora”, ha matisat el tècnic d'estudis de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de l’Ajuntament de Dénia, Vicent Martín. Un altre punt feble resideix en la mitjana d'edat del productor, que és superior als 50 anys, i l'existència d'escàs relleu generacional. L'abandó agrícola i la pèrdua de coneixements i usos agrícoles de gran valor que convé salvaguardar són uns altres dels reptes als quals s'enfronta la comarca.

Enfront d'això, el pla d'acció proposa el disseny d'un mapa de producte on participen els productors i els consumidors de manera que es puga establir un marc de beneficis comuns. També aposta per promoure els intercanvis de coneixement i experiències, les estructures col•laboratives per a abaratir costos de producció i comercialització o la innovació en el model de producció.

La segona àrea abordada en el diagnòstic és la comercialització de productes locals. Ací es detecta una falta de coneixement de l'existència del producte local i on comprar-lo, la desconnexió entre el sistema productiu i la demanda, o la falta de marcadors que diferencien el producte local de la resta d'oferta agroalimentària i que li aporten un valor afegit com a producte de proximitat.

Sobre aquest tema, el pla d'acció proposa identificar el producte local en mercats i comerços amb un identificador que el diferencie de la resta, incrementar la formació en comercialització i tècniques de venda per al productor i l'elaborador, i arribar a pactes amb l'hostaleria i el comerç per a planificar millor la línia de productes i les accions de mercat, a més de dissenyar estratègies de transversalitat entre productor, comercialitzador i administració perquè el consumidor, especialment el visitant, puga visualitzar el producte, el territori i el projecte de forma integral.

Respecte a la formació agroalimentària a Dénia i la Marina Alta, l'estudi de diagnòstic detecta que existeix poca demanda de formació específica des de l'agricultura, que la formació contínua i dual és molt escassa i que existeix poca coordinació entre agents formadors. Així mateix remarca que es manca d'un pla formatiu reglat i integral d'agricultura i considera “un factor clau per a la innovació i la creativitat” els programes d'intercanvi entre alumnat i professorat amb la resta de la comunitat empresarial i formativa de la Xarxa de Ciutats Creatives.

El pla d'acció proposa per a aquesta àrea impulsar un mapa unificat de formació agroalimentària en la Marina Alta que reflectisca les diferents necessitats i demandes formatives; dissenyar un model formatiu dual (formació i pràctiques alhora), que la formació incorpore productes i receptes tradicionals i que, a través de la formació, es promoguen valors emprenedors.

Quant a la gestió del territori, es detecta un desequilibri poblacional en la comarca, amb grans diferències entre la costa i l'interior que originen conseqüències mediambientals i socioeconòmiques. El pla d'acció proposa que el sector agroalimentari actue com a reequilibrador del territori. Aposta per la valorització de l'entorn rural i els espais agrícoles de la comarca, sol•licita implicar a la indústria turística en la recuperació del territori paisatgístic i cultural i aconsella promoure estudis sobre gestió i planificació dels recursos naturals de la Marina Alta.

La gastronomia és un altre dels àmbits d'actuació. La comunitat gastronòmica és conscient que la innovació sorgeix de la tradició. Entre els punts febles detectats, destaca la falta de temps dels cuiners per a poder dedicar-se a investigar, conèixer i comprar i la falta de recerca científica amb productes singulars de la Marina Alta que permeta descobrir el seu potencial gastronòmic. Entre les propostes del pla d'acció figuren la recopilació i divulgació del saber de la cuina tradicional; prestar especial atenció en la formació del personal de sala com a pont entre la cuina i el client; oferir formació contínua als professionals; la col•laboració activa amb els centres de formació professional, especialment el CdT i l'IES Maria Ibars, o afavorir la creació d'estructures de compra del producte local per a maximitzar temps i costos.

En l'apartat d'educació i alimentació saludable, Vicent Martín ha ressaltat que “els centres educatius estan marcant el pas del projecte Dénia&Marina Alta #Tastinglife, sent l'actor que més l’ha interioritzat”. La posada en marxa dels horts escolars, els programes Erasmus+ “Youth 4 Food” i “Tastingschools” o la implantació de la figura de l'agricultor-formador són algunes de les accions portades ja a cap en l'àmbit educacional. Com a accions futures, es proposa l'ús de productes i receptes tradicionals en els menjadors escolars o animar als restaurants a desterrar el “menú infantil” poc variat i amb molta presència de fregits per menús específics de productes locals i cuina tradicional per als xiquets.

En matèria turística, es detecta un increment del turisme vacacional enfront del residencial i es defensa marcar un full de ruta per a definir el model agroturístic i de turisme gastronòmic. Així mateix es proposa fomentar el turisme d'interior com a element de desestacionalització, dissenyar plans formatius perquè informadors i empreses turístiques coneguen el conjunt de recursos existents i els puguen aplicar en els seus plans d'informació i promoció, i establir sinergies entre els patrimonis UNESCO que conviuen en la Marina Alta.

En l'àmbit de l’emprenedorisme, el diagnòstic reflecteix un baix perfil formatiu de l'emprenedor i una falta d'infraestructures de comunicació i tecnològiques necessàries per a atraure inversió i talent, a més de poc teixit associatiu. Per a pal•liar aquesta situació, el pla d'acció proposa la creació d'espais per a compartir experiències i coneixement que permeten innovar en el sector agroalimentari; la creació d'un clúster agroalimentari; promoure un ecosistema financer complet i afavorir les relacions entre emprenedors, teixit empresarial, associacions i la resta d'actors econòmics de la comarca.

L'última àrea d'aquest diagnòstic és el patrimoni. En la Marina Alta hi ha una base important de patrimoni rural i arquitectònic catalogat, però no es disposa d'un catàleg unificat i complet. A més, en les poblacions de menor grandària, l'Administració local no disposa dels recursos humans i materials per a elaborar aquests catàlegs. En aquest àmbit es proposa facilitar i promoure una conservació activa; promoure una indústria cultural creativa i practicar la solidaritat institucional, de manera que es recolze als ajuntaments que no disposen dels recursos necessaris per a poder arreplegar la informació i catalogar el seu patrimoni.

La presentació del diagnòstic i pla d'acció Dénia&Marina Alta #Tastinglife s'ha tancat amb la intervenció del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, qui ha afirmat que es tracta d'un projecte “molt important i molt il•lusionant que respon al que des de la Generalitat Valenciana creiem que ha de ser el futur de la nostra Comunitat, l'aposta per la qualitat”. Rodríguez Mulero ha afegit que es tracta d'un projecte “amb futur i molt ben treballat”, la metodologia del qual “podem exportar a altres comarques valencianes”.

Altres noticies
imprimir