• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Resultats dels estudis de viabilitat i orientació tècnica realitzats per l’Ajuntament de Dénia

El 60% de la ciutadania és partidària de la conversió en zona de vianants del carrer del Marqués de Campo

Residents i empresariat consideren prioritari que es garantisquen noves places d'aparcament als voltants

25/05/2018

Els estudis de viabilitat i orientació tècnica del projecte de conversió en zona de vianants del carrer del Marqués de Campo conclouen que el 60% de la ciutadania aposta per la recuperació del carrer per als vianants. Una mesura condicionada a l'obtenció de noves places d'aparcament als voltants i a la implantació de mesures que fomenten mitjans de transport alternatius. Les conclusions principals d'aquests estudis han sigut presentades aquest matí pel vicealcalde, Rafa Carrió, i la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll.

D'una banda, s'ha dut a terme un estudi de viabilitat que ha consistit en l'anàlisi i diagnòstic sobre la incidència tècnica, econòmica i social de la conversió, identificant tots els elements i condicionants que han de ser considerats en la definició de les alternatives i solucions possibles. Per a això, s'ha realitzat un inventari de tots els elements urbanístics que conformen actualment el carrer i el seu entorn urbà, com a accessos, serveis de transport, aparcaments i garatges, mobiliari urbà, arbrat, terrasses, etcètera. També s'ha elaborat un cens de les activitats econòmiques localitzades en el carrer i l'entorn urbà al que afectarà l'actuació, s'han quantificat els fluxos i aforaments per als vianants i s'ha dut a terme una anàlisi d'usos i funcions socials d'aquesta via que, segons ha indicat Ripoll, “ja és per als vianants 201 dies a l'any”.

L'estudi ha inclòs, així mateix, accions de participació ciutadana per a conèixer l'opinió sobre la futura actuació i les propostes, peticions i solucions que plantegen la ciutadania i l’empresariat. D'una banda, s'han realitzat prop de 400 enquestes personals a residents de Dénia mitjançant mostreig aleatori estratificat per quotes d'edat i sexe i, d'altra banda, s'han dut a terme 175 enquestes entre empresaris i encarregats de les empreses situades en Marqués de Campo, ambdues amb un nivell de confiança del 95,5%.

Entre la ciutadania, el 60% considera la conversió en zona de vianants una bona solució per a millorar la tranquil•litat i seguretat del carrer, percentatge que es redueix al 56% en el cas de l’empresariat. Dins d'aquest sector, les entitats financeres són les més partidàries de la conversió, seguides dels negocis d'hostaleria, i, en menor percentatge, el comerç.

En cas de conversió en zona de vianants del carrer, la majoria dels enquestats –el 84% de la ciutadania i el 94% de l’empresariat-  considera necessari que es garantisquen noves places d'aparcament als voltants. Hui en dia, Marqués de Campo disposa de 187 places d'aparcament de cotxes de zona blava, 4 places d'aparcament adaptat i 104 places per a motocicletes. A més, el principal carrer del centre urbà té als voltants pròxims 951 places d’aparcament privades i 20 públiques.

Per part de l’empresariat, existeix consens en la necessitat de dinamitzar el carrer per a l'oci, el comerç i uns altres, també apunten a la falta d'una regeneració urbana del carrer, millorant l'entorn paisatgístic per a incrementar-ne  l’atractiu i posen de manifest manques que afecten als seus establiments, especialment en la il•luminació del carrer.

La ciutadania posa la seua atenció en la necessitat de renovar de manera general el carrer, en particular els encreuaments amb altres vies i els passos de vianants, i apunta a la possibilitat de donar major protagonisme a la bicicleta.

Respecte a l'estudi d'orientació tècnica per al disseny del projecte, i partint de la recollida i anàlisi de la informació del carrer, el seu entorn immediat i la resta de la ciutat, es fixen com a mesures per a resoldre la intensitat del trànsit la potenciació d'itineraris per als vianants i altres mitjans de transport, qüestions que l'equip de govern ja ha posat en marxa amb iniciatives com la xarxa Caminis de camins escolars i l'autobús del Montgó; el foment dels aparcaments públics dissuasoris, que en l'actualitat sumen 3.078 places d'aparcament públic gratuït; la creació de noves borses d'aparcament dissuasori i la introducció de canvis en les polítiques de demanda i en els hàbits de desplaçament de la ciutadania mitjançant campanyes de conscienciació ciutadana.

L'estudi d'orientació tècnica planteja la conversió en zona de vianants completa de Marqués de Campo, des de la Glorieta fins a l'esplanada de Cervantes, la integració d'aquesta conversió amb els carrers de l'entorn i la possibilitat d'estendre-la a altres vies adjacents com el carrer de l’Estació, Fontanella o la part interior de l'esplanada i l'eliminació completa de l'aparcament superficial del vial, amb mesures compensatòries d'aparcament. Apunta així mateix a la possibilitat d'establir en el carrer un espai central per a ús limitat i concret de vehicles d'emergència, càrrega i descàrrega, aparcaments privats i vehicles elèctrics i arreplega la necessitat de millorar infraestructures i serveis i la seua eficiència, especialment l'enllumenat i les xarxes elèctrica i de subministrament d'aigua. Finalment, l'estudi aconsella la implantació d'elements d'innovació tecnològica en la zona, com Wifi o punts de càrrega de vehicles elèctrics, entre uns altres, adaptats als serveis comercials del carrer.

La fesomia de Marqués de Campo canviaria a una proposta de secció totalment per als vianants de plataforma única en els 18 metres d'ample que té el carrer, reservant un espai central de 5 metres d'ample per als usos limitats exposats anteriorment, amb dues zones interiors de 4 metres d'ample cadascuna per a usos mixts i dues zones exteriors, de 2,5 metres cadascuna, per al trànsit per als vianants majoritari.

Amb aquest full de ruta, el govern municipal va a obrir dues vies de treball per a dur a terme la conversió en zona de vianants per la qual aposta d'una manera progressiva, segons ha explicat el vicealcalde, Rafa Carrió. D'una banda, va a treballar-se en la consecució d'aparcaments alternatius i s'espera “comptar amb els suggeriments dels grups polítics i els altres actors implicats” per a aconseguir-los.

I, d'altra banda, va a obrir-se un procés participatiu sobre com han de ser la reurbanització i la gestió del futur carrer. “Volem que es faça ben –ha afegit Carrió- i volem que participe la ciutadania”. Cal buscar també, ha conclòs el vicealcalde, les possibilitats econòmiques per a dur a terme el projecte, per la qual cosa la conversió en zona de vianants no va a ser un acte immediat sinó progressiu.

Altres noticies
imprimir