• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia adjudica les obres de la segona fase d'asfaltat del camí del Cementeri

12/09/2018

La Junta de Govern Local ha aprovat, a proposta de la Mesa de Contractació, la proposta d'adjudicació de la segona fase de les obres d'asfaltat del camí del Cementeri a l'empresa Guerola Transer SLU.

L'actuació es durà a terme en el tram comprès entre l'estanc del Molí i l'encreuament de la Xara i consistirà, bàsicament, a condicionar i rehabilitar el tram esmentat, que en l'actualitat presenta un mal estat per la gran quantitat de trànsit que suporta, amb el paviment ple de clots i antigues rases i alguns dels marges en males condicions, per la qual cosa es considera necessari reasfaltar i dotar a la via de la seguretat necessària per al trànsit normal de vehicles. S'inclou també la millora de l'accés a les naus falleres adjacents a l'ecoparc, ja que l'entrada no està asfaltada i es troba en mal estat.

El finançament de les obres es realitzarà mitjançant la subvenció concedida a l'ajuntament per la Diputació d'Alacant dins del pla d'inversions financerament sostenibles de la institució provincial per a l'anualitat 2017.

D'altra banda, la Junta de Govern ha acordat iniciar i aprovar l'expedient de contractació de les obres del CEIP La Xara, per procediment obert i un únic criteri d'adjudicació, amb un pressupost de licitació de 3.279.287,60 euros, IVA exclòs.

Altres noticies
imprimir