• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

S’obri el termini de sol·licitud d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text del segon cicle d’Infantil

10/10/2018

L'Ajuntament de Dénia, per a garantir l'exercici del dret a l'educació dels estudiants del municipi, i amb la voluntat de col·laborar amb les famílies en l'esforç econòmic que el començament de curs els ocasiona, destina una aplicació pressupostària a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de segon cicle d’infantil per al curs escolar 2018/2019.

Les bases i la convocatòria d’estes ajudes s’ha publicat hui en el Butlletí Oficial de la Província i el termini per a sol·licitar-les comença demà, 11 d’octubre, i finalitzarà el 20 d’octubre.

Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells alumnes matriculats en qualsevol curs de segon cicle d’Educació Infantil en els centres educatius públics o concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre durant el curs escolar 2018/2019.

Les bases i model de sol·licitud estan publicades en la web de l'Ajuntament de Dénia, dins de l’àrea municipal d’Educació, i al tauló d’anuncis del Departament d'Educació ubicat a la plaça de l’arxiduc Carles, 3. 

Les persones interessades han d’emplenar de manera telemàtica el model de sol·licitud que trobaran a la web de l’Ajuntament de Dénia, imprimir la sol·licitud ja emplenada,  signar-la i presentar-la per duplicat en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) que es troba als baixos de l’ajuntament, en la plaça de la Constitució.

A més, les persones que tinguen dificultat o impossibilitat per a emplenar telemàticament la sol·licitud, poden acudir al departament d’Educació, on se’ls facilitarà l’ajuda per a fer-ho.


Altres noticies
imprimir