• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Llistats provisionals de sol·licituds admeses i excloses en la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text del curs 2018/2019

29/11/2018

Ja es pot consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos de les ajudes per a l'adquisició de llibres de text d'infantil de segon cicle curs 2018-2019  en la Regidoria d’Educació, situada a la plaça de l'Arxiduc Carles 3. Tel.  965783555

Les persones sol·licitants podran presentar, en el termini de 10 dies naturals (del 29 de novembre al 13 de desembre) les reclamacions acompanyades de la documentació que consideren convenient. Si no es realitza aquest tràmit, es tindrà per desistida de la seua petició.

Altres noticies
imprimir