• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Comencen les obres de construcció de la rotonda de l'encreuament de l'avinguda de Joan Fuster i el carrer de Manuel Lattur

11/01/2019

La primera fase de les obres de construcció de rotondes en les interseccions de l'avinguda de Joan Fuster amb els carrers del Pintor Llorens i de Manuel Lattur i d'un pas a nivell que salvarà la barrera de les vies ferroviàries per a convertir l'avinguda de Joan Fuster en la futura ronda sud de la ciutat s'inicia el dimecres de la setmana vinent.

En aquesta primera fase s'actuarà en la zona de l'encreuament de Joan Fuster amb el carrer de Manuel Lattur. Els treballs se centraran en alliberar l'espai de la nova glorieta i les illetes de canalització i pas per als vianants, per la qual cosa es demolirà la mitjana central afectada, així com part de la vorera nord de l'avinguda. Sobre la vorera demolida es procedirà a l'excavació i el farciment amb formigó fins a la rasant actual, permetent així el trànsit sobre aquestes zones en la següent fase.

També s'executaran les noves illetes en la mitjana i en els dos marges de l'avinguda corresponents als passos per als vianants i la canalització de la rotonda, així com els guals per als vianants en aquestes. Per a possibilitar l'encreuament de l'avinguda, s'habilitarà un pas per als vianants provisional.

Mentre duren els treballs d'aquesta primera fase, es prohibirà l'aparcament en ambdós costats de l'avinguda de Joan Fuster en un radi de 30 metres a esquerra i dreta de l'encreuament, així com l'aparcament al costat de la mitjana. Així mateix, en la zona d'obres es permetrà la circulació en ambdós sentits, però amb un únic carril. El trànsit al carrer de Manuel Lattur no es veurà afectat i es podrà circular en els dos sentits com fins ara.

L'empresa adjudicatària de les obres és Aglomerados Los Serranos i el preu d'adjudicació ascendeix a 150.806,32 euros més IVA. Els treballs, estructurats en tres fases, tenen una durada prevista de 3 mesos.

Nou vial al costat del camí de la Bota

D'altra banda, dilluns que ve, 14 de gener, començaran també les obres d'obertura d'un vial des del camí de la Bota fins als vivers municipals amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat en tota aquesta zona, ja que actualment la connexió que es realitza amb el polígon industrial de Madrigueres a través del camí Partida Negrals és mitjançant un únic vial de doble sentit de circulació, que en alguns trams a penes arriba als 3 metres d'amplària. Així mateix, es pretén dotar al vial d'un espai propi per al vianant.

Les obres seran executades per Vials Costablanca amb un pressupost de 104.000 euros més IVA. Els treballs consistiran en el desbrossament del terreny, incloent la retirada d'arbratge, la demolició de tancaments, paviments i el desmuntatge de l'hivernacle dels vivers, moviments de terres fins a la cota de plataforma, l'execució del col·lector de pluvials, incloent-hi la demolició de l'actual, l'execució de la xarxa d'enllumenat públic, la construcció de voreres, la pavimentació de la calçada i la col·locació de senyalització viària horitzontal i vertical, incloent la modificació de la senyalització de l'actual camí per a adaptar-la a la nova reordenació del trànsit.

El termini d'execució de les obres és de tres mesos.

Altres noticies
imprimir