• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Alcaldia

Secretaria General

Les funcions de la Secretaria General són donar fe pública en les sessions dels Plens, Comissions de Govern, Comissions Informatives i altres Òrgans Municipals, estendre acta de les mateixes, l'expedició de certificacions dels actes i acords municipals, notificació dels acords, custòdia dels documents oficials i funcionament del Registre General, entre unes altres.

imprimir

Adreça:
Pl. Constitució, 10, 3ª Planta

Telèfon:
96 646 70 12

Fax:
96 643 17 38

e-mail:
secretaria@ayto-denia.es

Més info..