• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Benestar Social

Centres de barri

Centres de barri. Nous espais per a gaudir i aprendre tots.

Els Centres de Barri són centres socioculturals, especialment dedicats a la promoció integral de les persones majors.

Funcions:

  • Animació per a la incorporació activa a la vida comunitària.
  • Promoció cultural.
  • Qualsevol altra que, dins de l'àmbit de l'acció sociocultural, afavorisca el desenvolupament de la persona.

Objetius generals:

  • Utilitzar els mitjans de dinamització i acció sociocultural per a afavorir la integració social, l'associacionisme i l'aprofitament del temps lliure.
  • Facilitar l'accés dels ciutadans als recursos socials i culturals, en les seues diferents manifestacions.

Programa d'activitats

En la programació dels Centres de Barri per a enguany trobem un conjunt d'activitats que tenen gran acceptació per part dels usuaris i de les usuàries, i que estan dedicades a la formació integral de les persones adultes a través d'activitats físiques, plàstiques ,creatives, de ciències i humanitats.

L'edat per a poder assistir a estos centres de barri comprén entre els 35 i 55 anys. El cost dels cursos és de 10 € al mes i s'abonarà mitjançant domiciliació bancària. Les persones majors de 55 anys, que deuran traure el carnet d'Aules, podran realitzar cursos en estos centres que partisquen d'Aules de l'Experiència. També es realitzaran xarrades i conferències obertes a tot el públic.

Centres de barri oberts:

imprimir