• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Benestar Social

Informació general

La Regidoria de Benestar Social aglutina totes les àrees i temàtiques d'interés social municipal, centrant-se principalment en la informació, atenció i intervenció a:

- Associacions socials i ONGs
- Gent major
- Igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones
- Família i menors
- Immigrants
- Pensions i prestacions econòmiques
- Prevenció d'addiccions
- Discapacitats
- Voluntariat social

Telèfons:
96 642 15 55
96 642 09 05
96 578 46 80
96 578 99 77

Horari:

De 8 a 15h

SOL·LICITUD D’AJUDES PRENENT COM REFERÈNCIA IBI I TAXA RESIDUS SÒLIDS URBANS


Bases i convocatòria de l’ajuda econòmica familiar, prenent com a referència l’impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) i la taxa de recollida de residus sòlids urbans, per a persones en atur de llarga durada, famílies nombroses, monoparentals, jubilats i pensionistes amb un nivell de renda baix.

El termini de presentació de sol·licituds fins el 13 de desembre

Bases i Convocatòria
Sol·licitud

Llista provisional d'admesos i exclosos, motius denegació i imports
Termini presentació al·legacions: del 16 al 29 de gener de 2018.

Llista definitiva d'admesos i exclosos, motius denegació i imports. (Data publicació: 14/03/2018).

BO SOCIAL LLUM

Amb l'entrada en vigor de la Tarifa d'Últim Recurs (*TUR) des de l'1 de juliol de 2009 s'engegarà el denominat bo social, un mecanisme creat pel Govern per a protegir als ciutadans de determinats col·lectius.

Per a beneficiar-se del Bo social de la Llum, hauran de dirigir-se a la companyia elèctrica corresponent.

Més informació: www.minetur.gob.es

imprimir