• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Cultura

Arxiu Municipal

Arxiu Històric

QUE OFERIM AlS CIUTADANS:

DOCUMENTS HISTÒRICS I ADMINISTRATIUS:
Trobaràs informació sobre la història de Denia en general. Organitzem, conservem i servim la documentació històrica i administrativa de l'Ajuntament de Denia, així com la documentació incorporada i altres materials.

HEMEROTECA HISTÒRICA COMARCAL: Consulta de premsa històrica, llibres de festes i altres impresos de la Marina Alta.

BIBLIOTECA DE L'ARXIU: Consulta de publicacions especialitzades sobre Denia i la Marina Alta.

BECA D'INVESTIGACIÓ: Beca bianual per al foment de la recerca sobre Denia i la Marina Alta.

PROJECTES: Cerca als teus avantpassats: cerca de les famílies de Denia.

GESTIONS: Atenció al públic: Informació i assessorament als usuaris.
Cerques documentals i legislatives.
Consulta en sala i via e-mail.
Reproduccions en fotocòpies i en format digital. Visites concertades. 
 

Horari:

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

VESPRADES PRÈVIA PETICIÓ
 Tel. 96-642 09 40
 e-mail: archivo@ayto-denia.es

Arxiu Històric Municipal

L'Arxiu Històric de Dénia recull la documentació produïda al llarg del temps pel municipi, així com tots aquells documents que s'incorporen per donacions o adquisicions, garantint-ne la seua conservació, organització i servei al públic.

L'Arxiu funciona també com a Centre d'Informació i Investigació Històrica de la ciutat de Dénia obert als investigadors i al públic en general.

Història de l'Arxiu. El Fons Documental Municipal:

Arxiu històric

La documentació conservada procedent de l'activitat de l'Ajuntament de Dénia comença en el segle XIV, amb un major volum documental a partir del segle XVII, i continua fins els nostres dies.

Des de darreries del segle XVI fins el primer terç del segle XVII la vila de Dénia viurà un període d'esplendor sota la tutela del Duc de Lerma, Marqués de Dénia y privat de Felip III. D'eixe temps daten la majoria d'edificis significatius: El Convent de Sant Antoni, el Convent de les Agustines, les Drassanes i la Sala - l'actual Ajuntament ; i és també en esta època, en l'any 1624, quan trobem la primera referència concreta sobre l'existència de “l’arxiu de la Sala”. Arxiu d'un municipi que tenia una nova seu, que havia rebut del rei Felip III l'honor de ser Ciutat i per tant havia augmentat el nombre de jurats i personal de l'administració, que tenia el seu propi escut i que ara amb més cura custodiava els seus privilegis i documents.

El segle XVIII comença amb dificultats, la Guerra de Successió afona la Ciutat. La nova Governació Borbònica controla militarment el territori, la Casa Consistorial és ocupada per les tropes i el govern municipal es trasllada junt amb el seu arxiu a diferents cases llogades. El 1810, el Consistori torna a un edifici municipal arruïnat per el temps i la Guerra del Francés, es recuperen documents dispersos i es constaten algunes pèrdues. El 1875 s'arregla l'Arxiu, però hi haurà que esperar fins la Segona República per a vore noves actuacions,(;mentrestant) el fons documental queda en mans del personal subaltern.

El 1978 ocupa el lloc d'encarregat de l'Arxiu José Martí Muñoz i a partir de l'any 1987 l'actual titular. El 1992 es construeix un edifici digne per a l'Arxiu Històric de la Ciutat amb condicions adequades per a la documentació i per a l'atenció als usuaris.

Arxius incorporats
Col·leccions: documents gràfics i altres materials
Hemeroteca i biblioteca
Bibliografia i publicacions
Beca d'investigació
Projecte: Busca els teus Avantpassats
Projecte: La Guerra de successió a Dénia
Enllaços d'interés
imprimir

Adreça:
Pl. d´Enric Valor s/n

Telèfon:
96 642 09 40

e-mail:
archivo@ayto-denia.es

Més info..