• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Educació

Informació general

Suport a la Comissió Municipal d'Escolarització per a la matriculació ordinària, extraordinària i d'almnes desplaçats.

Campanyes d'ajuda per a la compra de llibres de text

Campanyes d'animació cultural escolar com el taller de teatre, la mostra de teatre, exposicions itinerants, campionat d'escacs..

Manteniment dels centres públics d'infantil i primària de Dénia

Serveis
Escolarització de 0 a 3 anys

L’escolarització en l’etapa de 0 a 3 anys en l’escola infantil amb titularitat municipal es farà des de la Regidoria de Serveis Socials, Departament d’Igualtat. Telèfon: 965784680.

Infantil segon cicle, Primària i ESO

La sol•licitud d’admissió en les etapes d’Infantil segon cicle, Primària i ESO es realitza entre els mesos de maig i juny. El Departament d’Educació segons instruccions de Conselleria d’Educació difondrà la informació sobre terminis i documentació necessària.

Excepcionalment podran sol•licitar l’admissió en un centre escolar de Dénia durant el curs escolar els alumnes que vénen d’altres ciutats quan els pares o tutors traslladen la seua residència o lloc de treball a Dénia.

AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT


SOL·LICITUD D'AJUDES PER A l'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT D'INFANTIL DE SEGON CICLE CURSE 2018-2019.

Ja es pot consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos en la Regidoria d’Educació situada a la Plaça Arxiduc Carles 3. Tel. 96 578 35 55.

Les persones sol·licitants podran presentar, les reclamacions acompanyades de la documentació que consideren convenient, si no es realitza aquest tràmit es tindrà per desistit de la seua petició.

Termini de presentació d'alegacions: Del 29 de novembre fins al 13 de desembre.

imprimir

Adreça:
Plaça Arxiduc Carles, 3, Baix

Telèfon:
96 578 35 55

e-mail:
educacion@ayto-denia.es

Més info..