• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Educació

Informació general

Suport a la Comissió Municipal d'Escolarització per a la matriculació ordinària, extraordinària i d'almnes desplaçats.

Campanyes d'ajuda per a la compra de llibres de text

Campanyes d'animació cultural escolar com el taller de teatre, la mostra de teatre, exposicions itinerants, campionat d'escacs..

Manteniment dels centres públics d'infantil i primària de Dénia

Serveis
Escolarització de 0 a 3 anys

L’escolarització en l’etapa de 0 a 3 anys en l’escola infantil amb titularitat municipal es farà des de la Regidoria de Serveis Socials, Departament d’Igualtat. Telèfon: 965784680.

Infantil segon cicle, Primària i ESO

La sol•licitud d’admissió en les etapes d’Infantil segon cicle, Primària i ESO es realitza entre els mesos de maig i juny. El Departament d’Educació segons instruccions de Conselleria d’Educació difondrà la informació sobre terminis i documentació necessària.

Excepcionalment podran sol•licitar l’admissió en un centre escolar de Dénia durant el curs escolar els alumnes que vénen d’altres ciutats quan els pares o tutors traslladen la seua residència o lloc de treball a Dénia.

MATRÍCULA CURS 2017/2018

Comença el període de presentació de sol•licituds de plaça per a alumnes d’Infantil, Primària i ESO als centres públics i concertats de Dénia per al curs escolar 2017/18

NFANTIL I PRIMÀRIA: del 22 al 29 de maig de 2017
ESO: del 22 de maig al 31 de maig de 2017

NOTA ACLARIDORA:
Quan es demane el certificat de residència, es sol·licitarà al Departament d'Estadistica de l'Ajuntament un "Volant d'empadronament col·lectiu".

imprimir

Adreça:
Plaça Arxiduc Carles, 3, Baix

Telèfon:
965780100 ext. 1921

Fax:
96 578 53 68

e-mail:
educacion@ayto-denia.es

Més info..