• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Ocupació

Cercador d'ofertes d'ocupació

Cercador per mitjà del qual podrà consultar tant les ofertes d'ocupació actuals com l'històric d'ofertes anteriors.

Per favor, òmpliga el formulari:


PARAULA A CERCAR:


TIPUS D'OFERTA
Totes
Personal funcionari
Personal temporal

PERIODE DE L'OFERTA
Totes
Actuals
Històric