• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Ocupació

Personal funcionari

Llistat d'ofertes
Personal funcionari
ANY 2016-GRUP A2-TÍTOL: EDUCADOR/A SOCIAL (RECLASSIFICACIÓ SUBGRUP TITULACIÓ)
Places: 2
Puestos: 2
Accés: RECLASSIFICACIÓ SUBGRUP TITULACIÓ
ANY 2017-GRUP A2-TÍTOL: EDUCADOR/A SOCIAL
Places: 1
Puestos: 1
Accés: LLIURE
ANY 2016-GRUP A1-TÍTOL: TECNICO SUPERIOR DE BIBLIOTECA
Places: 1
Puestos: 1
Accés: PROMOCIÓ INTERNA
ANY 2017-GRUP C2-TÍTOL: AUXILIAR ENFERMERIA
Places: 7
Puestos: 7
Accés: TORN LLIURE:6. PROMOCIÓ INTERNA:1
ANY 2017-GRUP A2-TÍTOL: DIPLOMAT/A ENFERMERIA (DUE)
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE
ANY 2017-GRUP A2-TÍTOL: TREBALL SOCIAL
Places: 4
Puestos: 4
Accés: TORN LLIURE
ANY 2017- SUBGRUP A2: INSPECTOR POLICIA LOCAL
Places: 2
Puestos: 2
Accés: 1 PROMOCIÓ INTERNA I 1 TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP A2 - TITOL: ENGINYER TÉCNIC INDUSTRIAL
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2016 - GRUP C1 - TITOL: OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL
Places: 2
Accés: PROMOCIÓ INTERNA
  • Pag.
imprimir