• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Ocupació

Personal funcionari

Llistat d'ofertes
Personal funcionari
ANY 2015 - GRUP A1 - TÈCNIC SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (T.A.G.)
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP: C2 TITOL: ENCARREGAT DE L'O.R.A.
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2014 - GRUP AP - TITOL: VIGILANT DE L'O.R.A. (discapacitat)
Places: 3
Puestos: 3
Accés: TORN LLIURE DISCAPACITAT EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'EMPLEO TEMPORAL
ANY 2014 - GRUP C1 - TITOL: DELINEANT DE PRIMERA
Places: 2
Puestos: 2
Accés: TORN LLIURE (UNA DISCAPACITAT) EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'EMPLEO TEMPORAL
ANY 2014 - GRUP C2 - TITOL: AJUDANT DE TOPOGRAFIA
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2014 - GRUP C2 - TITOL: OFICIAL DE PRIMERA (llanterner)
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2014 - GRUP C2 - TITOl: OFICIAL DE PRIMERA (manteniment)
Places: 1
Puestos: 1
Accés: TORN LLIURE EN EL MARC DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL
ANY 2013 - GRUP: A.P. - TITOL: 3 PLACES CONSERGES (DOS PER TORN DISCAPACITAT I UNA PER TORN LLIURE)
Places: 3
Puestos: 3
Accés: DOS PER TORN DISCAPACITAT I UNA POR TORN LLIURE
ANY 2012 - GRUP C2 - TITOL: TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Places: 1
Accés: Torn Lliure
ANY 2013 - GRUP A.P - TITOL: VIGILANT D’INSTAL·LACIONS MUSEOGRÀFIQUES
Places: 1
Accés: Torn lliure
ANY 2013 - GRUP A1 - TITOL: GESTOR ESPORTIU
Places: 1
Accés: Torn lliure
ANY 2013 - GRUP C2 - TITOL: AUXILIAR DE TURISME
Places: 1
Accés: Torn lliure
  • Pag.
imprimir