• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Ocupació

Històric personal temporal

Llistat d'ofertes
Històric personal temporal
ANY 2018-EMCORP_2018_112_03
Accés: SERVEF
ANY 2018-BOSSA TEMPORAL MILLORA D'OCUPACIÓ JEFATURA/ TÈCNIC MEDI OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ
Accés: MILLORA OCUPACIÓ
ANY 2018-CONSTITUCIÓ BORSA PROVISIÓ TEMPORAL MILLORA OCUPACIÓ JEFATURA SERVEIS ESPECÍFICS DE SERVEIS SOCIALS
Accés: MILLORA OCUPACIÓ
ANY 2018-CONSTITUCIÓ AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL CONSERGE (AP)
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL D'OFICIAL 2a DE JARDINS (AP)
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-AMPLIACIÓ B.T.T. AUXILIAR DE TURISME
Places: borsa de treball
Accés: Torn lliure
ANY 2018-CONSTITUCIÓ AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OFICIAL 2a MANTENIMENT (AP)
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-BEQUES FORMATIVES UNIVERSITÀRIES ESTIU 2018
Places: 10
Puestos: 10
ANY 2018-CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL TEMPORAL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL TEMPORAL AUXILIAR DEL SAD
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-CONSTITUCIO BORSA TREBALL TEMPORAL AJUDANT DE CUINA
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL TEMPORAL VIGILANT D'INSTALACIONS MUSEOGRÀFIQUES
Places: borsa de treball
Accés: TORN LLIURE
ANY 2018-PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL, SISTEMA DE MILLORA D'OCUPACIÓ, DE LLOCS DE ADMINISTRATIUS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Puestos: 11
Accés: MILLORA D'OCUPACIÓ
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A LA PROVISSIÓ TEMPORAL, SISTEMA DE MILLORA D'OCUPACIÓ, DEL LLOC DE DIRECTOR/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA
Accés: MILLORA D'OCUPACIÓ
PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A LA PROVISSIÓ TEMPORAL, SISTEMA DE MILLORA D'OCUPACIÓ, DEL LLOC DE TÈCNIC ESPECIALISTA D'ARXIU
Accés: MILLORA D'OCUPACIÓ
imprimir