• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Seguretat Ciutadana

Informació general

Governació

GESTIONS:
1.- Procediments sancionadors en matèria de tràfic (multes de trànsit)
2.- Procediments sancionadors en general (excepte en matèria d'urbanisme, medi ambient o Intervenció).
3.- Llicències de gos potencialment perillosos.
4.- Autoritzacions d'ocupació de via pública que no siguen d'obres.
5.- Llicències de taxi
6.- Expedients en matèria de Responsabilitat Patrimonial.
7.- Denúncies veïnals.
8.- Petició d'informes policials.

CONTACTE:

Multes de trànsit:

Telèfon 965780100. Extensions: 1303 i 1304

Ocupació de via pública, proves esportives, llicències de taxi, peticions de senyalització:
Telèfon 965780100. Extensió 1302

Altres procediments sancionadors, responsabilitat patrimonial, informes policials, gossos perillosos, etc:
Telèfon: 965780100. Extensió 1306

Horari:

Horari d'atenció al públic del departament : de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.
 
Horari d'atenció al públic Cap de departament: de 8,30 a 13,30 hores els dimarts i divendres.

imprimir

Adreça:
Pl. Constitució, 10

Telèfon:
96 578 01 00

Fax:
96 578 35 42

Més info..