• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Habitatge

Ajudes

Ajudes Municipals per a la Rehabilitació de Façanes i Cobertes d’Edificis i Habitatges del Casc Històric - Antic de Dénia.

Aquest programa municipal té com a objectiu promoure el desenvolupament d´ iniciatives destinades a millorar les condicions d´ habitabilitat, la imatge exterior dels edificis i la renovació urbana del casc històric Antic de Dénia. Les actuacions de rehabilitació propostes seran subvencionables si es realitzen en edificis que tinguen una antiguitat mínima de 20 anys, que estiguen ubicats en l’àrea d’actuació definida pel Pla Especial del Casc Històric Antic de Dénia, no es troben en situació de ruïna i tinguen un ús eminentment residencial. Les intervencions objecte de subvenció es realitzaran sobre façanes i cobertes de les vivendes i/o dels edificis sempre que es tracte d’obres de millora que no intervinguen sobre elements estructurals. Les ajudes concedides podran arribar fins a un màxim del 30% del cost total de les obres, amb un import màxim de 3.000 euros per les façanes i de 2.500 euros en el cas de les cobertes.


Consultar bases:
BOP Alacant Butlletí nº 123 de 2 de juliol de 2009

imprimir