• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Habitatge

Unitat d’Atenció a Persones en Risc de Desnonament per Deutes Hipotecaris

El plenari ordinari del mes de febrer de l'Ajuntament de Dénia, celebrat el passat 29 de febrer de 2012, va aprovar la moció mitjançant la qual es crea, al Servei Municipal de l’Habitatge, una unitat d’atenció a persones en risc de patir un desnonament per execució hipotecària.

L'esclat de la crisi econòmica i l'augment de l'atur han condemnat moltes famílies a una situació límit que no els permet cobrir les seues necessitats més bàsiques. Les dades del Consell General del Poder Judicial han tret a la llum que entre 2007 i 2010 a l'Estat Espanyol s'han produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i que les previsions diuen que entre 2011 i 2012 podrien arribar a la xifra de 500.000. Aquestes famílies s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge i a una condemna financera de per vida.

Per tot açò, i en compliment d’allò que diu la Constitució en els seus articles 47, 33 i 24, que l’Ajuntament de Dénia a través del Servei Municipal de l’Habitatge ofereix un servei d’informació i assessorament a tots aquells ciutadans que puguin estar en aquesta situació.

A qui s’adreça el servei?

A les famílies que per l’ impagament de préstecs amb garantia immobiliària estan en risc de perdre el seu habitatge principal i no tenen altres propietats immobles, i als avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d'impagament, estiguen en risc de perdre el seu habitatge.

Documentació que convé presentar

Per tal de poder avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i de formular una proposta a l’entitat financera, és convenient que en el moment d’acudir a la nostra oficina aporteu la documentació següent:

  • DNI o NIE dels titulars.
  • Escriptura de compra.
  • Escriptura del préstec.
  • Document de l'entitat financera sobre l'estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual, import de les quotes.
  • Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.
  • Notificacions rebudes del jutjat.
imprimir