• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Habitatge

Informació general

Servei Municipal de l’Habitatge

El problema de l'habitatge, en els termes en què es planteja en l'actualitat, requereix iniciatives i actuacions econòmiques, socials i tècniques de caràcter divers i complementari. Les disposicions legals aprovades darrerament posen èmfasi en aquesta nova orientació, multiplicant i diversificant tota mena d'iniciatives referides a l'accés a l'habitatge, la gestió del parc públic de vivendes, la rehabilitació, la mediació social en matèria de lloguer, etc.

La necessitat d'apropar aquestes iniciatives al ciutadà atorga als ens locals un paper protagonista en la garantia del dret a l'habitatge i genera la necessitat de desenvolupar estructures adequades per a la prestació d'aquests serveis d'habitatge en el seu àmbit.

L’Ajuntament de Dénia des de l’any 2004 ofereix als seus ciutadans la prestació de serveis en matèria d'habitatge per mitjà d’una oficina local que rep el nom de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE (El SMH).

Horari d’hivern (Del 15 de Setembre a l’1 de Juliol):
Dilluns, Dimecres i Divendres de 11:00 a 14:00 hores.
Dimarts i Dijous de 17:00 a 19:00 hores (amb cita prèvia)

Horari d’estiu (De l’1 de Juliol al 15 de Setembre):
Dilluns, Dimecres i Divendres de 11:00 a 14:00 hores.

imprimir