• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Habitatge

Oficina d'Infohabitatge

Oficina d’Infohabitatge

A l’àrea d’Infohabitatge del SMH, el ciutadà podrà trobar informació i assessorament multidisciplinar sobre qüestions legals, fiscals, financeres i constructives relacionades amb l’accés a l’habitatge.

Guies habitatge:

Així mateix, els usuaris del Servei Municipal de l’Habitatge a través d’Infohabitatge poden:

Accedir a informació actualitzada sobre tot tipus de subvencions relacionades amb l’accés a l’Habitatge (subvencions per compra, lloguer o rehabilitació)
Pagament d’Ajudes de Plans Anteriors
Ajudes Compra
Sol·licitud de pròrroga de la subsidiació del tipus d’interès / quota d’amortització del préstec qualificat (VPT/VYC/VEX/VU).
Sol·licitud de pròrroga de la subsidiació del tipus d’interès /quota d’amortització del préstec qualificat en habitatges de protecció oficial i en habitatges protegits de nova construcció (VPO/VPNC).
Ajudes LLoguer
Programa Ajudes Lloguer Exercici 2015.
Sol·licitud de complement per a titulars d’una pensió no contributiva que resideixen a un habitatge de lloguer.
Ajudes Rehabilitació.
Programa Ajudes Rehabilitació Edificatòria Exercici 2015.
Sol•licitud Ajudes per Realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici Exercici 2015.
Sol·licitud de pròrroga de subsidiació del tipus d’interès / quota d’amortització del préstec qualificat en actuacions de rehabilitació.

Tramitar i fer-ne, el seguiment puntual dels seus expedients de sol·licitud de subvencions
Consulta Sobre Expedients

Gestionar d’altres tràmits administratius en matèria de vivenda (Desqualificació de Vivendes Protegides, Llibertats de Cessió, Certificats de Preus Màxims de Venda/Lloguer d’habitatges amb protecció pública)
Altres Tràmits Administratius
Llibertat de cessió per als habitatges de protecció oficial.
Desqualificació d’habitatges protegits de nova construcció i habitatges de protecció oficial.
Sol·licitud d’informació de preus màxims de venda o de renda en segones o posteriors transmissions d’habitatges protegits de nova construcció o habitatges de protecció oficial.

Sol·licitar informació al Registre Valencià de Vivenda Protegida sobre els expedients de noves promocions públiques i privades de vivenda protegida: (característiques de la promoció, preus, règim, condicions per accedir-ne, inscripció al registre de demandants)
Registre Oferta d’Habitatge Protegit de la Comunitat Valenciana.

Aquest servei de “finestreta única” s’encetà per part de l’Ajuntament de Dénia l’any 2005, un cop signat el conveni amb La Direcció General de Vivenda i Projectes Urbans, què permetia la incorporació de l’Oficina de Vivenda de l’Ajuntament de Dénia a La Xarxa d’Infohabitatge de La Generalitat Valenciana.

Aquesta àrea de treball ve rebre dues noves espentes, una primera, l’any 2006, amb la reactivació del funcionament de l’Oficina OCRE (Oficina Comarcal de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges de La Marina Alta) amb personal del Servei Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Dénia. I una segona, l’any 2007, amb la creació i reconeixement, per part de La Generalitat Valenciana i del Ministeri de Vivenda, de 16 finestretes úniques de vivenda municipals d’atenció al ciutadà –una de les quals ha estat l’Oficina de l’Ajuntament de Dénia- en el marc del Conveni signat el 3 de desembre de 2007 entre ambdues Administracions.

imprimir