• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Hisenda

Informació general

Serveis Económics

Els Sevicis Econòmics tenen com a missió principal l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a l'exercici de l'activitat municipal, així com proporcionar suport tècnic per a la formació del pressupost municipal i les seues modificacions, la planificació econòmica i l'assessorament financer. Compost pels següents departaments:
- Departament de Gestió Tributària i Altres Ingressos.
- Departament de Gestió economicofinancera.
- Oficina Pressupostària

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Serveis Econòmics s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament o descarregar-se del WEB municipal.

Horari:

De 8:00 h a 15:00 h
Tècnics amb cita prèvia (de 11:30 h a 14:30 h )

imprimir

Adreça:
Pl. Consititució, 10

Telèfon:
965780100 Ext.:1580

Fax:
96 578 58 23

e-mail:
serveis_economics@ayto-denia.es

Més info..