• RSS Ajuntament
 • YouTube
 • "Twitter
 • Facebook

Igualtat

Agent d'igualtat

Agent d'igualtat, per a l'assessorament especialitzat a dones i promoció i integració del principi d’igualtat en les polítiques municipals.

Estes funcions es concreten en les següents:

 • Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes.
 • Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.
 • Detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere.
 • Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.
 • Informar i assessorar a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial/autònoma.
 • Elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals.
 • Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
 • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les dones i homes, i prevenció de la violènia de gènere.
 • Dissenyar accions per a fomentar l’assessorament de dones i assessorament per a la constitucio de les mateixes.
 • Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells que es presenten per a ser visats per la Direció general de l’Institut Valencià de les dones i per la igualtat de Gènere.
imprimir

Adreça:
Pl. Arxiduc Carles, 3- 5ª planta

Telèfon:
966421555

Fax:
965785049

e-mail:
igualtat@ayto-denia.es

Més info..