• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Igualtat

Pla d'igualtat

El III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones de Dénia és el document marc d'actuació per a l'Ajuntament de Dénia en matèria d'Igualtat i es presenta com un instrument de treball on s'arrepleguen les actuacions que cal realitzar des de les distintes entitats municipals, dirigides a eliminar les situacions de desigualtat de les dones en tots els àmbits de la vida social i encaminades a aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i hòmens.

S'ha elaborat, a través del Consell Municipal de la Dona, i la Regidoria d'Igualtat. Amb la posada en marxa d'aquest Pla, s'inicia un procés en constant evolució. Es tracta de propostes i accions flexibles que desenvoluparan diverses entitats, i orientades a la ciutadania.

Un dels nostres objectius és impulsar la participació com a pas imprescindible en la conquista de la igualtat real i com a instrument fonamental per a avançar en el benestar local.

imprimir