• RSS Ajuntament
 • YouTube
 • "Twitter
 • Facebook

Majors

Centres de barri

Centres de barri. Nous espais per a gaudir i aprendre tots.

Centres de barri

Els Centres de Barri són centres socioculturals, especialment dedicats a la promoció integral de les persones majors.

Funcions:

 • Animació per a la incorporació activa a la vida comunitària.
 • Promoció cultural.
 • Qualsevol altra que, dins de l'àmbit de l'acció sociocultural, afavorisca el desenvolupament de la persona.

Objetius generals:

 • Utilitzar els mitjans de dinamització i acció sociocultural per a afavorir la integració social, l'associacionisme i l'aprofitament del temps lliure.
 • Facilitar l'accés dels ciutadans als recursos socials i culturals, en les seues diferents manifestacions.

Activitats:

Programa Aules 3ª Edat

Centres de barri oberts:

 • Centre de Barri Oeste
  Carrer Mayor, 65
  Telf.: 96 578 24 84
 • Centre de Barri Sertori
  Carrer de Sertori, 22
  Telf.: 96 643 31 83
imprimir