• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Medi Ambient

Informació general

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE "HELIPORT ELEVAT D'ÚS PÚBLIC ESTACIÓ MARÍTIMA DE DÉNIA

Donant compliment al que es disposa per resolució del Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de 30 d'octubre de 2017, se sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils per a la presentació d'al•legacions el projecte “Heliport elevat d'ús públic estació marítima de Dénia”.

Termini de presentació d'alegacions: del 26 d'abril al 8 de juny de 2018.

imprimir