• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Urbanisme

Información general

Urbanisme

Tant en el Departament d'Urbanisme com en el WEB municipal, són a l'abast del pùblic, els diferents impresos de sol·licitud de llicències, permisos, informació, etc.
Els impresos inclouen referència a la documentació necessària per a la tramitació dels corresponents procediments.


TELÈFON: 96 578 01 00 ext. .... 

- Atenció al Public, ext. 2033
- Disciplina Urbanística i Denúncies, ext. 2025
- Educació ambiental, ext. 2006
- Llicències Activitat i Disciplina Activitats, ext. 2022
- Llicències d'Ocupació: ext. 2041
- Llicències de parcel·lació, Aprofitament urbanístic i Cessions
  dotacionales (relacionats amb llicències), ext. 2023
- Llicències d'obra major, ext. 2024
- Llicències d'obra menor; informes i certificats urbanístics,
  ext. 2021
- Medi Ambient, ext. 2012
- Ocupació de Via Pública per obras: (se formalitza en el Dep. de
  la  Policia Local, prèvia presentació de Llicència d'Obra),
  ext. 1104 
- Planejament, ext. 2026
- Relacions amb particulars, ext. 2030
- Serv. Delineació Planejament, ext. 2029
- Servei delineació Urbanisme, ext. 2001


HORARI:
Oficina: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Visita als tècnics:  dimarts, dimecres i dijous de 12:00 a 14:00 h
 
Revisió tècnica i presentació d'Obres Menors subjectes a tramitació simplificada (comunicació prèvia i posada en coneixement): tots els dies de 12:00 h a 14: h 

imprimir