• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'Ajuntament

Directori Municipal

Departament municipal
Intervenció
 Intervenció

La Intervenció Municipal té com a missió el control de tots els actes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i gastos que d'ells es deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació de cabals municipals, a fi d'assegurar que l'administració de la hisenda municipal s'ajusta a les disposicions aplicables amb el triple caràcter de control comptable, intern i financer.
Està compost pels següents departaments:
- Departament de Comptabilitat.
- Departament de Fiscalització.

Dirección:
Pl. Consititució, 10
03700 Dénia (Alacant)
Situar en plànol

Horario:
De 8:00 h a 15:00 h
Tècnics amb cita prèvia (de 11:30 h a 14:30 h )

Teléfono:
96 578 01 00

Fax:
96 578 58 23

e-mail: serveis_economics@ayto-denia.es