• RSS Ajuntament
 • YouTube
 • "Twitter
 • Facebook

L'Ajuntament

Seguiment dels punts de l’acord per a la governabilitat i la regeneració democràtica

L’acord per a la governabilitat i la regeneració democràtica de Dénia contempla la posada en marxa de mecanismes de sistemes de control i avaluació del programa de govern en la web municipal.

Amb aquest apartat en la web la ciutadania pot conèixer en quin punt es troben els principals compromisos del govern municipal. Els punts que s’han complit, els que estan en marxa i els que estan pendents de realitzar. Amb un clic podreu saber en quin punt està cada compromís de govern.

Aquesta informació s’anirà actualitzant i ampliant de forma periòdica durant els quatre anys de govern municipal.

 • Establir un acord antidesnonaments de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Dénia amb la finalitat d’aconseguir moratòries i la subscripció d’acords amb les entitats bancàries per aturar els desnonaments a les famílies que pateixen la crisi econòmica.
  • COMPLIT.

   El ple del 27 d’agost de 2015 va aprovar per unanimitat el pacte antidesnonaments de Dénia.
 • Reactivació i potenciació de la Borsa de Vivenda Municipal i exigirem a la Generalitat Valenciana que agilitze el pagament de les ajudes de la primera vivenda.
  • EN MARXA.

   Estem treballant en la reactivació i potenciació del departament de vivenda de l’Ajuntament de Dénia.
 • Aprovació de noves bases d’ajuda social al pagament de l’IBI i la taxa de fem a les persones més desfavorides.
  • COMPLIT.

   L'Ajuntament ha aprovat en 2015 un nou reglament.

   L'Ajuntament ja ha abonat una despesa de 12.409,83 euros de les ajudes de 2015. Tres vegades la que es va destinar en 2014.
 • Posarem en marxa mesures contra la pobresa energètica.
  • El plenari de desembre de 2015 va aprovar l’adhesió del municipi al pla contra la pobresa energètica de la Generalitat Valenciana.
 • Augmentarem les ajudes a llibres i menjadors escolars.
  • EN MARXA
   Més de 2.000 escolars s'han beneficiat del programa Xarxa de Llibres. La finalitat és ajudar a les famílies, amb 200 euros, amb la compra dels llibres, així com crear un banc de llibres en els col·legis. El pressupost de 2016 ha contemplat una partida per a aquest fi i ja s'ha fet efectiu el pagament de la primera fase.
 • Eliminarem totes les barreres arquitectòniques que condemnen a dependre d'altres persones a molts ciutadans que no poden accedir a certs llocs per les manques d'adaptació que presenta Dénia.
  • EN MARXA.

   S’estan revisant tots els estacionaments de persones amb mobilitat reduïda.
 • Compromís en la potenciació de les Aules de l’Experiència i Dinàmics.
  • EN MARXA.

   S’han creat nous tallers.
 • Ampliació dels recursos existents dirigits a la tercera edat com el servei d’ajuda a domicili, teleassistència, etc.
  • PENDENT.
 • Ens comprometen a mantenir la titularitat pública de la Residència Santa Llúcia i exigir a la Conselleria la construcció de la 2a Residència necessària al nostre poble.
  • EN MARXA.

   S’ha traslladat aquesta demanda a la Generalitat.
 • Reprendre i executar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats, potenciar els serveis d’assessorament a la dona i millorar la pàgina web d’Igualtat de l’Ajuntament.
  • EN MARXA.

   Estem en l’etapa d’inici de redacció del nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
 • Formació en igualtat en centres d’educació primària, secundària i escoles esportives municipals.
  • PENDENT
 • Desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere.
  • EN MARXA.

   S’han posat en marxa campanyes de sensibilització i conscienciació.

 • Elaboració d’un pla d’acollida municipal.
  • EN MARXA.

   Hem obert un registre de famílies acollidores.
 • Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en l’adolescència.
  • PENDENT.
 • Exigirem a la concessionària sanitària que complisca amb cada un dels punts als quals es va comprometre en el contracte, entre els quals es troba la construcció del segon Centre de Salut.
  • EN MARXA.

   La Conselleria ha nomenat una Directora General d’Alta Inspecció Sanitària que serà l’encarregada de fer complir a la concessionària sanitària els seus compromisos contractuals.
 • Exigirem a la Generalitat la creació de la Unitat de Salut Mental Infantil i Atenció primerenca.
  • EN MARXA.

   S’ha traslladat aquesta demanda a la Consellera de Sanitat.
 • Exigirem a les institucions supramunicipals el compliment rigorós de la Llei de Dependència i la total construcció de l’àrea sociosanitària de la Pedrera.
  • EN MARXA.

   S’ha traslladat aquesta demanda a la Conselleria.

   Durant el mes de març de 2016 mantindrem una reunió amb els responsables de la Generalitat.
 • Exigirem a la Conselleria l’eliminació del copagament sanitari.
  • El govern valencià elimina el copagament farmacèutic de pensionistes i persones amb diversitat funcional.
 • Exigim la reobertura de l’habitatge tutelat per a víctimes de la violència de gènere i potenciació del Grup Artemis de la Policia Local.
  • PENDENT.
 • Instal•larem una dependència de la policia local en el centre urbà i una altra als afores durant els mesos d’estiu.
  • PENDENT.
 • Reforçarem la figura de policia local de proximitat o barri.
  • EN MARXA.

   Hem ficat en marxa la figura del policia de barri o proximitat.

   Més informació:

   http://www.denia.es/va/informacio/actualitat/new.aspx?id=4189
 • imprimir