• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Tramitar ara

Pagament d'impostos, rebuts, matrícules i multes

L'AJUNTAMENT DE DÉNIA oferix la possibilitat de realitzar el pagament d'impostos i taxes a través d'Internet per mitjà de l'ús de targeta de crèdit (VISA, MASTERCAD, EURO6000).

Per a això tan sols necessitarà omplir els camps sol•licitats en el formulari de pagament (les dades apareixen en el document a pagar) i finalment formalitzar el pagament per mitjà de la introducció de les dades de la targeta de crèdit/dèbit a la qual es realitzarà el càrrec de l'operació.

IMPORTANT: Es recomana imprimir la pàgina amb el resultat de l'operació com a justificant del pagament realitzat.

Els camps marcats amb * són obligatoris.
En el cas de què siga un menor d'edat, haurà d'introduir el NIF del Representant legal i Cognoms i nom o raó social del mateix.

Per favor, òmpliga el formulari següent (les dades les trobará en el document de pagament):

Rebuts modalitat 1 o 2 o 3
Ajuda

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les Dades personals contingudes en el present formulari són arreplegats davall el consentiment de l'afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d'Informació de l'Ajuntament de Dénia. L'ús de tals dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supòsits previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través dels servicis de l'Ajuntament de Dénia.