Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El departament de Territori i Qualitat Urbana implementa un programa temporal de millora en la gestió d'expedients per a acabar amb el “retard endèmic” de les tramitacions

La regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, ha presentat hui el programa temporal de millora en la gestió d'expedients de l'àrea de Territori i Qualitat Urbana, un programa “pioner” en l’Ajuntament de Dénia l'objectiu del qual és que el departament ordene i actualitze el seu funcionament ordinari i amb això “donar solució al problema del retard endèmic” que des de fa molts anys llastra la seua operativitat i “poder estabilitzar la tramitació d'expedients”.

Aquest pla temporal de millora ve acompanyat d'un treball previ de diagnòstic de l'àrea a partir del qual s'han analitzat les necessitats de personal per a poder agilitar els assumptes la tramitació dels quals s'ha vist retardada per causes molt diverses com l'assumpció de noves matèries i competències, el repunt de sol·licituds de llicències, “que arriba a quasi més del doble en els casos d'obra major que les registrades en 2010”, la implantació de l'Administració electrònica, la tramitació del Pla General Estructural o l'acumulació d'expedients, ha enumerat Ripoll.

Per a afrontar aquesta acumulació de tasques s'ha anat incrementant de manera puntual la plantilla “però quasi sempre de manera temporal i molt en precari, la qual cosa resta operativitat al departament”.

Per això, el pla, que té una previsió temporal d'un any prorrogable fins a 3 anys, estableix que per a posar en marxa les millores necessàries durant aquesta primera etapa d'un any del projecte cal augmentar la plantilla amb dos arquitectes superiors, dos arquitectes tècnics, un tècnic mitjà d'Administració general i un auxiliar administratiu d'Administració General.

Quant als objectius estratègics marcats per al primer any de vigència del programa de millora, la regidora ha esmentat en primer lloc l'agilitació i simplificació de tràmits a realitzar per la ciutadania mitjançant la reducció del temps de resposta administrativa davant les sol·licituds d'obres majors i obres menors; la implantació de l'informe municipal previ a actuacions urbanístiques; la reducció del termini d'emissió d'informes tècnics per a les devolucions d'avals o la revisió i simplificació dels impresos.

Un segon objectiu és donar resposta a sol·licituds acumulades pendents de contestació, que ascendeixen a 188 en els casos d'obra major (corresponents als anys 2018, 2019 i 2020) i a 104 en obres menors (dels anys 2019 i 2020).

La millora de l'atenció al públic és un altre dels camps de treball que proposa el programa i passa, entre altres objectius, per reduir a un mes el temps mitjà d'espera de cita prèvia amb els tècnics superiors, “que ara és de 3 mesos”, i duplicar el nombre de cites que aquests tècnics atenen setmanalment.

També es contemplen millores en la transparència de la informació i la coordinació interadministrativa amb altres àrees municipals per a dotar de major efectivitat les funcions dels departaments implicats.

Finalment, el programa estableix com a objectius l'execució d'obra pública –la sorgida de les demandes de la ciutadania en els pressupostos participatius, les obres del Pla Edificant, la modernització d'instal·lacions esportives municipals, les obres del carrer Major i la plaça de l'Oest i les del camí de Sant Joan, per citar algunes previstes- i continuar amb la tramitació del Pla General Estructural del municipi.

I és que, tal com ha exposat Ripoll, el departament de Territori no es dedica exclusivament a la tramitació ordinària, sinó que és, a més, una oficina tècnica.

Una vegada el pressupost municipal quede aprovat definitivament, es convocaran les proves de selecció del personal i es crearà una borsa de treball específic per a aquest pla temporal de millora. La regidora espera que en el termini de dos mesos, la plantilla de reforç que ajudarà a aconseguir els objectius proposats estarà treballant i el programa començarà la seua marxa.

 

 

 

 

El departament de Territori i Qualitat Urbana implementa un programa temporal de millora en ...
Anar al principi de la pàgina