Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia destina prop d'1,4 milions d'euros a mesures d'ajuda a les empreses i al foment de l'ocupació

L'Ajuntament de Dénia aprova aquesta setmana en ple una modificació de crèdits per valor d'1,4 milions d'euros destinada, en la major part, a dur a terme mesures extraordinàries de reactivació de l'economia i l'ocupació locals. Aquestes mesures han sigut consensuades per la comissió interdepartamental de seguiment de la COVID-19, que integren els membres de l'equip de govern, els portaveus dels grups polítics municipals i tècnics de l'ajuntament, i recullen també aportacions de les diferents associacions i entitats implicades.

L'alcalde, Vicent Grimalt, ha afirmat que, després d'una primera injecció pressupostària a mesures d'emergència social, "les més urgents i necessàries", ara es duran a terme actuacions dirigides a les empreses locals i al foment de la creació d'ocupació, "unes mesures reals i efectives dins de les nostres possibilitats i el nostre àmbit competencial".

Grimalt ha destacat que s'ha realitzat un gran esforç pressupostari, "ja que amb la limitació que ens marca la llei de poder gastar només un 20% del superàvit, hem hagut de fer aquesta modificació de crèdits per a poder generar el finançament necessari per a aquestes mesures urgents".

Bases de consens

D'una banda, l'ajuntament establirà unes ajudes econòmiques per a empreses i autònoms pertanyents als sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats. Les bases de les ajudes es remetran demà a la Generalitat Valenciana perquè les revise i informe de la seua no duplicitat i es duran a ple quan s'obtinga la conformitat de la Generalitat i estiga aprovada definitivament la modificació de crèdits.

Aquestes bases s'han treballat en successives sessions de la comissió COVID-19. Quant a l'Ocupació de Via Pública, també s'han consensuat amb l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme (Aehtma), recollint algunes de les seues aportacions. El regidor de Serveis Econòmics, Paco Roselló, ha destacat que aquestes ajudes al pagament de la taxa d'ocupació de via pública i també a la de fem estan lligades a la generació d'ocupació i al fet que els sol·licitants complisquen la normativa.

Modificació de crèdits

Roselló també ha explicat que els 1,4 milions d'euros als que ascendeix la modificació de crèdits que aprovarà el ple d'aquesta setmana procedeixen de baixes d'algunes partides del pressupost de 2020, bé perquè es canviarà la destinació d'eixos crèdits o bé perquè els projectes als quals anaven destinats les partides no s'executaran durant aquest any per a poder obtindre finançament que ajude a fer front a les conseqüències de la crisi sanitària.

Com a exemples de projectes d'inversió previstos en el pressupost de 2020 que no s'executaran, Roselló ha citat el canvi de sòl en el Mercat Municipal, obres de clavegueram, obres en la cuina de la residència o les obres previstes en la façana de la Casa de Cultura. Així mateix, s'han obtingut fons de baixes en subvencions a entitats festives i esportives per no haver realitzat les activitats objecte de la subvenció. Una altra part de l'import procedeix de les regidories de Festes i de Cultura, que han suspés molta de la programació a causa de l'estat d'alarma.

Ajudes a pimes i autònoms

Aquest canvi en els comptes municipals també destinarà una partida de 70.000 euros per a ajudes a pimes i autònoms, com a complement de l'ajuda de 128.000 euros que li ha correspost a Dénia dins del Pla d'ajudes a pimes i autònoms de la Diputació d'Alacant.

Les ajudes, segons ha assenyalat el regidor i diputat provincial Óscar Mengual, es concediran per a fer front tant a despeses corrents (lloguer mensual del local de negoci o despeses del contracte de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet) com a despeses de capital (préstec d'adquisició del local de negoci o de vehicles comercials adscrits a l'activitat empresarial).

Pla municipal d'ocupació

Un altre dels pilars fonamentals de les actuacions de l'Ajuntament de Dénia per a pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica és la generació d'ocupació. Per això s'ha dissenyat un Pla municipal d'ocupació que preveu la contractació de 22 persones de la ciutat amb dificultats d'inserció laboral fins al 31 de desembre de 2020, segons ha informat la regidora d'Ocupació i Creama, Sandra Gertrudix.

El pressupost inicial de 100.000 euros per a dur a terme el pla municipal d'ús d'enguany s'ha triplicat i arriba als 300.000 euros, que es destinaran al pagament dels salaris i la Seguretat Social de les 22 persones contractades i a l'adquisició d'equips de protecció individual perquè puguen exercir les seues tasques amb la protecció adequada.

Les bases del Pla municipal d'ocupació 2020 es publiquen el dia 11 de juny. És requisit bàsic dels sol·licitants estar inscrits en l'agència de col·locació de Creama, entitat que gestiona aquest pla, abans del 10 de juny. Sobre aquest tràmit, les persones interessades poden telefonar a Creama Dénia (96 642 37 04) o enviar-los un correu electrònic a l'adreça adl-denia@creama.org.

Entre les funcions que duran a terme les persones contractades amb el Pla municipal d'ocupació, la regidora ha enumerat l'atenció i informació a la ciutadania en espais públics i dependències municipals; la neteja d'instal·lacions i superfícies; la senyalització pública; o el manteniment d'instal·lacions públiques com els parcs i jardins o el mobiliari urbà. A més, els treballadors rebran formació sobre prevenció en riscos laborals, amb especial incidència en el coronavirus; alfabetització digital, tècniques de cerca d'ocupació o qualsevol altra que afavorisca la seua posterior inserció laboral.

Dels 22 llocs de treball que ofereix l'ajuntament, 5 es reserven per a persones en situació d'especial vulnerabilitat que seran derivades pels Serveis Socials municipals i altres 2 llocs es destinaran a persones amb diversitat funcional, ha detallat la regidora de Benestar Social, Cristina Morera. Morera ha ressaltat el vessant social del pla d'ocupació i s'ha felicitat "perquè permetrà que 22 famílies de la nostra ciutat tinguen l'oportunitat de tindre un ingrés mensual perquè algun dels seus membres té accés a un treball".

Per part seua, Javier Scotto, regidor d'Igualtat i Diversitat, ha destacat del pla municipal d'ocupació "que té molt en compte la bretxa laboral entre homes i dones i, per això, opta per la prevalença de la dona en el cas que els membres d'una parella formada per un home i una dona opten a un lloc de treball".

El regidor també ha recalcat que en la puntuació de les bases es tindrà en compte a les víctimes de violència de gènere i, "per primera vegada", a les persones que han patit delictes d'odi contemplats en la legislació.

L'alcalde i regidors expliquen les mesures de foment de l'ocupació i ajudes a empreses

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina