Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’ajuntament adjudica les obres de reurbanització de la plaça de Valgamedios i carrers adjacents

La Junta de Govern celebrada esta setmana ha adjudicat les obres de reurbanització de la plaça de Valgamedios i carrers i places de l’entorn a l’empresa Construcciones Porticada S.L. amb un pressupost de 659.448,26 euros. La Diputació d’Alacant subvenciona el 65% del cost total i l’Ajuntament de Dénia la resta.

El projecte de reurbanització pretén resoldre els problemes que ocasiona el trànsit rodat i l'aparcament als carrers estrets amb vorera insuficient per al pas de vianants, així com millorar la situació de les infraestructures existents, obsoletes i sense de xarxa d'evacuació d'aigües pluvials.

En la plaça de Valgamedios, el projecte contempla suprimir l'aparcament de la zona central per a convertir-la en un lloc per a ús exclusivament per als vianants. Es durà a terme una actuació d'empedrat i es col·locaran bancs, papereres i jardineres removibles que es podran retirar quan es requerisca. Els vials que circumden la plaça mantindran el seu estat i ús actual.

A més de la plaça de Valgamedios, s’actuarà en els carrers Majors, de la Bretxa, del Cos de Guàrdia, del Pare Pere de l’Estrella i la plaça del Tenor Cortis.

El carrer Major es convertirà en una via essencialment per als vianants on se suprimirà l'aparcament, encara que es continuarà permetent el pas de vehicles. Es demoldran voreres i se substituirà el ferm asfàltic per llambordes. Als carrers perpendiculars de la Bretxa i del Cos de Guàrdia s'ha previst una actuació similar, amb pavimentació d'igual tipologia.

Al carrer del Pare Pere només s'actuarà en el ferm de rodadura, sense alterar la geometria, l'ús i la tipologia actuals. Per a això, el projecte distingeix dues zones. En la primera, que abasta des del carrer de l’Estrella fins a la plaça del Tenor Cortis, s’alçarà el ferm actual i es renovaran les voreres laterals i la vorada. En el segon tram contemplat, entre la plaça del Tenor Cortis i el carrer de Ramón y Cajal, està previst el fresat del ferm actual de calçada i el seu reasfaltat, mantenint les infraestructures actuals.

D'altra banda, al carrer de l’Estrella, atesos els problemes d'evacuació d'aigües pluvials existents, s'instal·laran embornals de captació i una canalització d'aigües pluvials amb canonada que, a més de recollir l'aigua que prové del carrer Major, connecte amb la xarxa existent al carrer de Montcada.

Finalment, la plaça del Tenor Cortis es convertirà en un espai per als vianants, impedint-se l'accés rodat i l'aparcament en els laterals, a excepció de l'accés a un gual existent. Sí que es permetrà el trànsit rodat que travessa la plaça pel centre. A més, s'ha previst la reparació i reconstrucció de la jardinera existent en el centre de la plaça, mantenint el disseny actual.

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos.

L’ajuntament adjudica les obres de reurbanització de la plaça de Valgamedios i carrers adjac...
Anar al principi de la pàgina