Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia signa un nou conveni amb la Fundació AEPA per a la gestió del funcionament del Centre de Dia de suport al tractament d'addiccions

L’Ajuntament de Dénia ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Fundació AEPA (Anàlisi, Estudi i Prevenció d'Addiccions de la Comunitat Valenciana) mitjançant el qual la fundació duu a terme el programa de suport al tractament i supervisió psicosocial en pacients amb problemes de conductes addictives en el Centre de Dia de Suport al Tractament d'Addiccions i, així mateix, ofereix suport i cooperació al desenvolupament i execució de programes i activitats que es realitzen des del Servei UPCCA de Dénia durant l'exercici 2020.

La Fundació AEPA gestiona el funcionament del Centre de Dia de suport al tractament d'addiccions de Dénia des de juny de l'any 2004. Aquests 16 anys de col·laboració mitjançant conveni han permés consolidar un tractament integral en addiccions a la ciutat de Dénia.

El Centre de Dia de suport al tractament d'addiccions disposa d'un total de 30 places concertades amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a programes de suport al tractament i supervisió psicosocial de pacients amb problemes d'addiccions. La cobertura del centre, situat a Dénia, abasta tota la zona de la Marina Alta del Departament de Salut núm. 13. Els pacients són derivats per la Unitat de Conductes Addictives (UCA Dénia) del Departament de Salut.

El recurs del Centre de Dia de suport al tractament d'addiccions de Dénia permet secundar, afavorir i reforçar el procés de deshabituació i inserció de persones amb problemes de dependència a substàncies psicoactives i/o altres conductes addictives, mitjançant teràpia psicològica, ocupacional, tallers formatius, grups terapèutics i seguiment individualitzats, promovent la participació activa dels pacients en el seu procés de tractament per a facilitar-los la seua incorporació social.

Quant a les dades referents a l'exercici 2019, destaquen:

-Van ser ateses 95 persones, dels quals 69 van ser pacients subjectes a intervenció des dels diversos programes terapèutics.

-Quant al sexe, el 69,56% d'ells van ser homes i el 30,44% dones.

-Referent a les principals addiccions per les quals es va sol·licitar tractament: un 46,55% havien demandat tractament per alcohol, sent aquesta la substància principal per la qual s'intervé, seguit d'un 21,85% per cocaïna, 9,5% per una addicció al joc, 5,7% per heroïna i 6,65% restant per cànnabis i altres substàncies.

Per tant, la majoria dels atesos en programes van ser homes i la substància principal perquè demandaven tractament i requerien intervenció és l'alcohol.

Quant a les activitats del Centre de Suport al Tractament, la majoria dels pacients participen en els tallers terapèutics i ocupacionals. Paral·lelament s'intervé a nivell individual i psicològic. Els principals tallers agrupats per temàtiques han sigut els següents:

-              Tallers de Formació i Orientació Laboral

En els tallers de Formació i Orientació Laboral s'aborden tots els aspectes relacionats amb la inserció laboral com, per exemple, el coneixement de recursos relacionats amb l'ocupació, suport en la creació d'un currículum i carta de presentació, i maneig de xarxes socials de treball, entre altres coses. L'objectiu final del taller és trobar i mantindre una ocupació, per a això s'elaboren itineraris integrats de treball on es marquen uns objectius específics amb cada persona. També s'utilitzen altres tècniques preparatòries d'entrevistes de treball com el role playing. La participació en els tallers d'inserció laboral durant l'any 2019 ha sigut de 33 persones.

-              Tallers de Psicoteràpia Grupal

Cal destacar que aquests tallers tenen com a objectius el treball en grup de diverses àrees: habilitats socials (desenvolupar l'empatia, assertivitat, etc.), intel·ligència emocional (coneixent les seues emocions, com gestionar-les, etc.), autoestima (millora la percepció de la persona de si mateixa, bandejar sentiments de culpa, …), etc. Es considera beneficiós el tractament en grup d'aquestes àrees per la capacitat que tenen els grups de suport mutu que la persona se senta còmoda en un entorn lliure de judicis, on pot expressar el que sent i compartir-lo amb altres persones que ha passat per situacions similars. La principal raó per la qual es realitzen aquest tipus de teràpies és la millora psicosocial de la persona contribuint al seu benestar personal i la millora de la seua qualitat de vida. S'han beneficiat d'aquest conjunt de tallers 63 persones en 2019.

-              Tallers de Prevenció de recaigudes.

Aquests tallers pretenen motivar a la persona a realitzar un canvi en el seu estil de vida, i, d'aquesta manera, previndre sobre els possibles consums i recaigudes. Per a això, aquests tallers ofereixen a la persona diferents estratègies d'afrontament: psicoeducació sobre les addiccions, aprendre a distingir els factors de risc i els factors protectors, aprofitar els suports disponibles en el seu entorn, etc. La fi última d'aquest taller és la reinserció social de la persona que pateix una addicció, recuperant la seua vida i adquirint una nova manera de relacionar-se amb el seu entorn i amb si mateix. La participació en els tallers de prevenció de recaigudes durant l'any 2019 ha sigut de 69 persones.

-              Taller de Prevenció de Recaigudes en Alcohol (vesprades): 17 usuaris.

Aquest taller els mateixos objectius que els tallers de prevenció de recaigudes amb la diferència que aquest és enfocat concretament homes que pateixen una addicció a l'alcohol (la substància per la qual més es demanda tractament).  Aquest taller es realitza per petició de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de Dénia com a part de suport al tractament, està orientat a la població que no pot acudir al centre en horari de matins. D'aquest taller s'han beneficiat 17 persones en 2019.

-              Tallers d'Oci i Temps lliure:

Aquests tallers estan enfocats a l'ocupació saludable del temps lliure, així com construir un oci alternatiu allunyat del consum. Això es deu al fet que l'addicció es converteix en l'eix de la vida de la persona sent, en moltes ocasions, l'oci la primera àrea afectada. Aquests tallers abasten un ampli ventall d'activitats en el Centre de Suport al Tractament de Dénia com, per exemple: tallers estimulació cognitiva (on es recupera la capacitat d'atenció, memòria, planificació, etc.), tallers d'informàtica (acostant-se a noves tecnologies i exercitant la ment), tallers de cuina (on s'elaboren receptes i es treballa en equip per a millorar d'una manera indirecta les habilitats socials), taller d'esport (factor clau en la recuperació i per a cuidar-se a un mateix, es realitza senderisme, piscina, etc.) o taller d'idiomes (aprenentatge d'un determinat idioma millorant la seua flexibilitat cognitiva i la seua ocupabilitat) entre altres tallers. S'han beneficiat d'aquests tallers 55 persones.

En general, la valoració de l'any 2019 és molt positiva i satisfactòria. Es tracta d'un recurs conegut i consolidat a la Marina Alta, que permet una major estabilitat als pacients en tractament en l'UCA de Dénia, romanent ocupats en tallers terapèutics, formatius i ocupacionals i reforçant així el seu procés de tractament de deshabituació i inserció sociolaboral.

Després d'aquesta consolidació i després dels 16 anys de trajectòria, les perspectives de futur d'aquest recurs de suport al tractament de la UCA de Dénia són el manteniment dels tallers que es realitzen en funció a les necessitats i demandes que van sorgint, així com que les activitats siguen motivadores, actives i dinàmiques per a donar respostes innovadores de suport als processos de recuperació en la deshabituació i inserció dels pacients.

El Centre de Suport al Tractament A.E.P.A. Dénia està situat al carrer d’Amparo Merle, núm. 8, baix. Es pot contactar amb el Centre A.E.P.A. Dénia de les següents formes:

•             Tel: 96 578 09 76

•             Mòbil: 620 282 642 amb Whatsapp.

•             Mail: deniacd@fundacion-aepa.org

•             Adreça pàgina web: www.fundacionaepa.com

•             Facebook: Centre de Suport al Tractament d'Addiccions Dénia - Fundació AEPA

 

D'altra banda, pel que fa al suport d'aquest conveni per a l'execució de programes i activitats que es realitzen des del Servei de la UPCCA de Dénia, adscrit a la Regidoria de Prevenció d'Addiccions i acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Fundació AEPA contribueix al desenvolupament de les activitats i programes següents:

-              Dins de l'àmbit familiar:

Atenció directa i Programes de Prevenció Familiar:  Escola de Mares i Pares. Educant per a previndre, Educant en el Present, difusió de cursos virtuals per a mares i pares de la FAD o altres organismes i participació en altres escoles de pares i mares de col·legis proposades pels centres o les AMPA.

-              Dins de l'àmbit escolar:

Seguiment de l'aplicació dels programes de prevenció escolars que promou la Conselleria, el Taller d'Habilitats Socials amb 6é de primària, Programa Informatiu i Formatiu de Prevenció d'Addiccions amb alumnat de 3r d'ESO i FPB  en els tres IES de Dénia, Programes d'Habilitats de Socials i de Competència “Joves Competents” i altres oferits anualment i que treballen la prevenció d'addiccions o  conductes addictives, l'ús responsable de les noves tecnologies, el joc patològic o les habilitats socials.

-              Dins de l'àmbit comunitari:

Campanya anual del Dia Mundial Sense Tabac; Programa formatiu per a mediadors socials, juvenils sobre prevenció d'addiccions, voluntariat en drogodependències, campanyes com: “- Risc + Diversió”, campanya d'alcohol “Beus??? Mesura-ho!!!”, Programa “Servei responsable” a Dénia, difusió de la campanya en el Dia Mundial del VIH/ Sida de la Conselleria de Sanitat... Participació en tallers, cursos, jornades o campanyes d'índole informativa quan se'ns requereix: com en el mòdul impartit en el Curs de Formació de Conductors de Ciclomotor amb joves.

-              Dins de l'àmbit laboral:

Sessions sobre prevenció d'addiccions amb alumnat dels diferents cursos del Programa de Formació Professional Inicial de CREAMA, col·laboració amb el departament de Prevenció de Riscos Laborals en accions de promoció d'hàbits saludables amb empleats públics de l'Ajuntament de Dénia i l'Administració Pública, i respondre a demandes d'empreses relatives a la realització de formació preventiva amb els seus emprats/as i fomentar hàbits de vida saludable.

Anar al principi de la pàgina