Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El pròxim Ple aprovarà l'exposició pública de la proposta de correccions al Pla General Estructural

Aquestes últimes modificacions es basen en els informes sectorials i serviran per a elevar a definitiu el document per a la fase ambiental, prèvia a la urbanística i última del procés

El Ple ordinari del mes d'agost, que es celebrarà el dijous 27, sotmetrà a votació de la Corporació l'exposició al públic de la proposta de correccions al document del Pla General Estructural de Dénia. Aquestes modificacions, que es van explicar dilluns en una reunió del gabinet del pla, on estan representats tots els portaveus dels grups polítics, són fruit de les aportacions dels diferents informes sectorials, emesos per organismes competents supramunicipals, exigits per la Conselleria de Transició Ecològica per a la superació de la fase ambiental del projecte de planejament. 
 
La proposta de correccions, una vegada aprovada pel Ple, s'exposarà al públic perquè la ciutadania hi puga al·legar. 
 
Moltes de les modificacions afecten simplement a qüestions formals del pla. Sí n'alteren el contingut dos novetats:
- Per una banda, part del sòl inicialment catalogat com a urbanitzable passa a terciari d'ús hoteler, una aposta per promoure el turisme de qualitat a la ciutat i una certa transformació en el model predominant d'allotjament turístic. S'hi ubica en dos espais que en un futur podran desenvolupar-se: l'àrea del Fortí i l'assagador de Sant Pere.
- En segon lloc, s'incrementa la reserva educativa per a preveure, a 20 anys vista, la possible necessitat d'un nou centre d'Infantil i Primària. I pel que fa a Secundària, s'amplia l'espai previst a Madrigueres per a un nou institut.
 
Segons ha assenyalat la regidora de Territori, M. Josep Ripoll, "durant el primer semestre del 2021 podríem tindre ja la declaració ambiental, el pas previ per a entrar en l'última fase, la urbanística", que conduirà a l'aprovació definitiva del Pla General Estructural.
El pròxim Ple aprovarà l'exposició pública de la proposta de correccions al Pla General ...
Anar al principi de la pàgina