Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'ajuntament registra 143 sol·licituds d'ajudes COVID per a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria i turisme

Divendres passat va finalitzar el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats que l’Ajuntament de Dénia ha establit per a pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària. Se n'han presentat un total de 143.

Les ajudes consistiran en la bonificació en el pagament de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública que paguen els establiments. Tal com establien les bases, la persona o entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Dénia, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, no ha de tindre oberts expedients sancionadors amb motiu de la falta de llicència d'activitat o per ocupació de la via pública sense autorització administratives, entre altres supòsits.

Per a determinar la quantia de l'ajuda, es prendrà com a referència l'import que s'haja d'abonar en l'exercici 2020 de la taxa de Residus Sòlids Urbans i de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

En el cas de la taxa de Residus Sòlids Urbans, la quantia de l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 50% de l'import a abonar pel sol·licitant per a l'exercici 2020, una vegada descomptat el mínim no subvencionable de 125 euros.

Les bonificacions en el pagament de la taxa d'ocupació de via pública podrien arribar a ser del 100% en funció de la plantilla de treballadors que haja mantingut cada empresa sol·licitant.

 

L'ajuntament registra 143 sol·licituds d'ajudes COVID per a empreses i autònoms dels...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina