Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia adjudica les obres de reparació i millora de les pistes del frontó municipal

La Junta de Govern local ha aprovat l’adjudicació de les obres de reparació i millora de les pistes del frontó municipal a l’empresa Mensula Construcción Servicios Medioambiente, S.L. per un pressupost total de 57.911,53 euros, IVA inclòs. Les actuacions inclouen la reparació de desperfectes en el revestiment dels murs del frontó, actualment deteriorats per l’ús i l’exposició a la intempèrie i els agents climàtics; el repintat d’estos murs, ja que el mal estat actual de la pintura accelera el deteriorament del revestiment i també el repintat de les marques de joc en les parets i sòl de les pistes.

El frontó municipal té tres pistes independents, amb longituds diferents –una de 16,25 metres, l’altra de 25 metres i una tercera de 30 metres- i de 10,25 metres d’amplària, adossades a la part posterior del trinquet El Rovellet. El tancament perimetral de la instal·lació està en molt mal estat, per la qual cosa ja se n’ha retirat una part. Tampoc hi ha en l’actualitat una porta d’entrada a les pistes, per  la qual cosa no és possible fer un control de l’accés. Per a pal·liar estes mancances, el projecte adjudicat contempla la substitució de tot el tancament perimetral per un nou, metàl·lic, de panells rígids, així com la col·locació d’una porta d’accés al recinte.

Per últim, es durà a terme una actuació que millorarà l’accessibilitat a les pistes i, alhora, evitarà l’acumulació d’aigua quan plou. Actualment, la franja d’uns 430 metres quadrats que hi ha entre les pistes i el tancament perimetral està coberta de grava, que en moltes zones pràcticament ha desaparegut. Esta zona també és propensa a entollar-se quan plou i està coberta per vegetació. Estes condicions de la superfície dificulten l’assistència de públic amb mobilitat reduïda i impedeixen el desenvolupament del joc quan la pilota ix a penes de la pista.

La millora prevista és pavimentar la zona amb formigó, deixant una superfície plana, sense canvis de nivell i totalment transitable que es dotarà d’un pendent lleuger cap a la séquia fitant, per tal d’afavorir l’evacuació d’aigües pluvials. D’esta manera s’augmentarà la zona de joc, millorant les característiques de les pistes, i es faran més accessibles les instal·lacions.

Els treballs tenen un termini d’execució estimat de 9 setmanes.

 


L’Ajuntament de Dénia adjudica les obres de reparació i millora de les pistes del frontó m...

L’Ajuntament de Dénia adjudica les obres de reparació i millora de les pistes del frontó m...

L’Ajuntament de Dénia adjudica les obres de reparació i millora de les pistes del frontó m...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina