• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Benestar Social

Família i infància

Programes i servicis destinats a informar, orientar i intervindre amb famílies i menors empadronats a Dénia amb l'objectiu de protegir, promoure i estabilitzar l'estructura familiar i millorar la seua qualitat de vida.

Telèfon: 96 578 99 77
e-mail: infancia@ayto-denia.es

S.E.A.F.I
Adopció de xiquets i xiquetes
(PAE) Programa d'absentisme escolar
Acolliment familiar
PIF (Programa d'intervenció familiar)
Registre de famílies nombroses
imprimir